Tolkien kutatás

Tolkien kutatás

A Magyar Tolkien Társaság fontos célkitűzése J.R.R. Tolkien műveinek, az általa alkotott mitológiának tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző foglalkozás szervezése, koordinálása, azok tudományos és nem tudományos köztudatba való bevitele.
Az MTT ennek érdekében támogatja a Tolkien-művek tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző kutatását saját kiadványaiban és honlapján való publikációs lehetőségek, kutatói műhelyek, valamint tanulmányi, illetve kutatói ösztöndíjak biztosításával. A Tolkien-művek mélyebb megismerése érdekében, illetve a tudományos és népszerűsítő tevékenység támogatására könyvtárat működtet, melyben gyűjti és egy helyen hozzáférhetővé teszi J.R.R. Tolkien saját angol nyelvű műveit és azok magyar fordításait, illetve az életműhöz kapcsolódó másodlagos magyar és angol forrásmunkákat.  Lehetőségeihez mérten támogatja más szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek által szervezett, a Társaság ismeretterjesztő és tudományos céljaival, a Társaság szellemiségével összhangban álló rendezvényeket. e) Minden lehetséges eszközzel elősegíti, hogy magyar nyelven minél nagyobb számban és megfelelő minőségben hozzáférhető legyen J.R.R. Tolkien összes műve, az ezekhez kapcsolódó másodlagos forrásmunkák és a tolkieni mitológiát feldolgozó adaptációk. Ennek érdekében intenzív kapcsolatot tart fenn a kiadókkal, írókkal, fordítókkal.

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére