Díjszabályzat és díjak

Több
11 éve 1 hónapja #408003 Írta: Kincső
Kincső válaszolt a következő témában: Díjszabályzat és díjak
Kedves Tagok!

Ismét elérkezett a díjakra jelölés időszaka. A Mathom-díj idei díjazottjáról az Elnökség fog dönteni, 2013. január 14-én, hétfőn, míg a Csavardíjról a Tanács, 2013. január 18-án, pénteken.

Ennek megfelelően a Mathom-jelöléseket az elnokseg 'kukacc' tolkien 'pötyi' hu címre 2013. január 14-én 17 óráig, a Csavar-jelöléseket a tanacs 'kukacc' tolkien 'pötyi' hu címre 2013. január 18-án 17 óráig várjuk szeretettel! Lehetőleg írjatok indoklást is, és a levél tárgyában tüntessétek fel az adott díj nevét! Hallassátok a hangotokat! :)


A tudnivalók:

Díjszabályzat írta: Mathom-díj
5.
1. A Mathom-díjat a Közgyűlés a Társaság céljainak megvalósítását szolgáló, az utolsó Mathom-díj odaítélése óta eltelt időszakban végzett kiemelkedő szervezői, vezetői és közösségépítő tevékenység elismerésére alapítja.
2. A Mathom-díj a mindenkori Elnökség tagjait kivéve a Társaság bármely tagjának odaítélhető, egy személy akár több alkalommal is megkaphatja.
3. A Díjra a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, mely ajánlások alapján titkos szavazással, egyszerű többséggel az Elnökség dönt a Díj odaítéléséről.
4. A Mathom-díj évente egy személynek ítélhető oda. A Díjat az éves Farsangi Bálon ünnepélyes keretek között a Társaság Elnöke vagy az Elnökség ezzel megbízott tagja adja át.
5. A Mathom-díj az Elnökség döntése alapján személyre szóló, valós használati értékkel nem bíró, egyedi tárgyi jutalommal jár, amelyen fel kell tüntetni a díj elnevezését.
6. A Mathom-díj egyedi tárgyjutalma vándordíj, minden díjazott a díjazás évében birtokolja, és a következő évben továbbadja az új díjazottnak. A díjazott nevét, és a díj elnyerésének évszámát minden évben el kell helyezni a díjon.


Röviden: csak rendes, támogató vagy pártoló tagok kaphatják, a 2012. február - 2013. január közötti időszak alapján az, akiről úgy gondoljuk, hogy kiemelkedő szervezői-vezetői-közösségépítő munkát végzett ez idő alatt. Nem kaphatják meg azok, akik ebben az időszakban elnökségi tagok voltak, tehát a mostani elnökség, Idhren, Ádám és Ankalimon, valamint a novemberben leköszönt elnökségi tagok, Szozsi, Celebrom, Hanna, Gillz, Gandalf, SÚ és Alew. Figyelem, most már megkaphatják azok is, akik korábban már megkapták!

Díjszabályzat írta: Csavardí(j)

6.
1. A Csavardí(j)at a Közgyűlés az utolsó Csavardí(j) odaítélése óta a Társaság céljait szolgáló, a közösségi élet és a rendezvények szervezését segítő folyamatos vagy nagyszámú eseti háttértevékenység elismerésére alapítja.
2. A Csavardí(j) a mindenkori Elnökség tagjait kivéve a Társaság bármely tagjának, valamint tagsági viszonnyal nem bíró természetes személyeknek ítélhető oda, egy személy több alkalommal is megkaphatja.
3. A Díjra a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, mely ajánlások alapján titkos szavazással, egyszerű többséggel az Elnökség dönt a Díj odaítéléséről.
4. A Csavardí(j) évente legfeljebb három személynek ítélhető oda. A Díjat az éves Farsangi Bálon ünnepélyes keretek között a Társaság Titkára vagy az Elnökség ezzel megbízott tagja adja át.
5. A Csavardí(j) láncra fűzött, megfelelő módon díszített csavaranyával, mint tárgyi jutalommal jár.


Röviden: nemcsak tagok kaphatják, a 2012. február - 2013. január közötti időszak alapján az a (legfeljebb) három személy, akikről úgy gondoljuk, hogy folyamatosan vagy sokszor végeztek olyan háttértevékenységet, ami a szervezéseket vagy a közösségi életet elősegítették. Nem kaphatják meg azok, akik ebben az időszakban elnökségi tagok voltak, tehát a mostani elnökség, Idhren, Ádám és Ankalimon, valamint a novemberben leköszönt elnökségi tagok, Szozsi, Celebrom, Hanna, Gillz, Gandalf, SÚ és Alew.

Szerk. Nos, a helyzet az, hogy ugye a Díjszabályzat még nem tud a Tanács létezéséről - az Elnökség azt a javaslatot fogja beterjeszteni, h. a Csavardíjról a Tanács szavazzon, és Tanácstagok így ne lehessenek jelölhetők. Mindenesetre jelölgessetek nyugodtan, csak ne lepődjetek majd meg, ha lesz ilyen változás. :) (A Tanács tagjai az Alapszabály végén vannak felsorolva, plusz Fió a legutóbbi Tanácsülés óta, a Farsang jogán. :) )

"...asztaltalan szó-malaszttal..."

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy vagy Fiók létrehozása, hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Több
12 éve 1 hónapja #404648 Írta: Alew
Alew válaszolt a következő témában: Díjszabályzat és díjak
Kedves tagok és szimpatizánsok! Kérlek jelöljetek a Mathom- és Csavardíjra, tegyetek ajánlásokat az Elnökségnek, hogy megkönnyítsétek a döntésünket. A Mathom-díjat csak a Társaság valamilyen tagviszonnyal bíró tagja (rendes tag, pártoló tag, támogató tag) kaphatja meg, a Csavardíjat pedig a tagokon kívül más személyek is - ezt vegyétek figyelembe a jelölésnél.

Kérlek, a jelöléseket és ajánlásokat (lehetőleg indoklással) az elnokseg@tolkien.hu címre juttassátok el!

Alew

War is Peace
Slavery is Freedom
Ignorance is Strength
---
A kevesebb több.

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy vagy Fiók létrehozása, hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Több
12 éve 1 hónapja #404579 Írta: Alew
Díjszabályzat és díjak téma létrehozva Alew által
Üdv!

Az Elnökség tegnapi (2012.01.12.) döntése alapján a következő Közgyűlésig érvényre lépett a Magyar Tolkien Társaság Díjszabályzata. Minden díjakkal kapcsolatos kérdést és körülményt mostantól - már a Farsangon is - ez szabályoz.

Kérlek titeket, hogy a Díjszabályzat tartalmával, rendelkezéseivel, elveivel kapcsolatos kérdéseiteket, észrevételeiteket, megjegyzéseiteket a MTT Zárt Fórumában tegyétek föl, mert azok alapján tudjuk majd a Közgyűlésen véglegesen elfogadni a Díjszabályzatot.

Viszont arra is kérlek titeket, hogy ezen Díjszabályzat alapján már most tegyetek javaslatokat a díjazandó személyekre, ezzel is segítve az Elnökség munkáját a Farsang előtt, hogy ne csak a magunk ötleteire, nézőpontjaira kelljen támaszkodnunk.

Vagyis jelöljetek! :)
A
Magyar Tolkien Társaság által alapított
Díjak szabályzataA Magyar Tolkien Társaság Közgyűlése az Alapszabály 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az elmúlt években kialakult gyakorlatra építkezve a Társaság céljainak megvalósulását szolgáló, működését támogató kiemelkedő tudományos, művészeti, ismeretterjesztő, oktatási és vezetői tevékenység, valamint a társasági közösség fejlődését segítő munka erkölcsi, anyagi elismerésére adható díjakat a következőkben állapítja meg:

Általános rendelkezések

1.
1. A Magyar Tolkien Társaság Tolkien-díjat, Gandalf-díjat, Mathom-díjat, Galadriel-díjat, Csavardí(j)at, valamint elismerő Díszoklevelet alapít.
2. A Díjak oklevéllel, tárgyi jutalommal és kivételes esetben anyagi elismeréssel járnak.
3. A Díjakkal minden esetben járó oklevelek tartós kartonra nyomtatott, díszes iratok, melyek tartalmazzák a Magyar Tolkien Társaság megnevezését és emblémáját, a Díj megnevezését, a Díj odaítélésének módját és indoklását, a díjazott személy nevét, az évszámot és a Társaság elnökének, illetve a díj átadójának aláírását.
4. A díjak odaítélésének tényét és a díjazottak neveit alapesetben a Magyar Tolkien Társaság nyilvános fórumain (Tolkien.hu, Lassi Laurië és Hírlevél) kell nyilvánosságra hozni.
5. A Díjakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat az elnökség által ezzel megbízott tisztségviselő látja el.

Tolkien-díj

2.
1. A Tolkien-díjat a Közgyűlés J. R. R. Tolkien irodalmi, képzőművészeti, nyelvészeti és tudományos munkásságának, életművének és az általa alkotott világnak a magyarországi megismertetésében, népszerűsítésében szerzett folyamatos kimagasló, vagy egyszeri rendkívüli érdemek elismerésére alapítja.
2. A Tolkien-díj bármely természetes vagy jogi személynek odaítélhető, egy személy akár több alkalommal is megkaphatja.
3. A Díjra a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, mely ajánlások alapján titkos szavazással, minősített (2/3-os) többséggel a Közgyűlés dönt a Díj odaítéléséről.
4. A Tolkien-díj kerek alakú, bronzból készült, 100 mm átmérőjű, művészi kidolgozású kisplasztika. Az érme egyik oldalán J. R. R. Tolkien arcmása, és a „Tolkien-díj” felirat található. Az érme másik oldalán „J. R. R. Tolkien magyarországi népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért" felirat, a díjazott neve, a Magyar Tolkien Társaság emblémája, valamint az adományozás éve olvasható.
5. A díjjal járó oklevélen a plakett nyomtatott formáját is fel kell tüntetni.
6. A Tolkien-díj egyedi esetekben a Közgyűlés döntésének megfelelő mértékű anyagi jutalommal is járhat.
7. A Díjat főszabályként a Társaság Elnöke a Tolkien Születésnap rendezvényen, vagy a Társaság valamely más nagyobb, nyilvános rendezvényén, méltó, ünnepélyes körülmények között adja át, illetve jelenti be, ha a díjazott nem tud jelen lenni. Kivételes esetekben, az Elnökség döntése alapján ettől el lehet térni.
8. A Tolkien-díj odaítélése esetén kivételesen gondoskodni kell a tömegtájékoztatási eszközökben történő közzétételről is.

Galadriel-díj

3.
1. A Galadriel-díjat a Közgyűlés a Társaság közösségi fejlődését és a Társaság céljainak megvalósítását segítő folyamatos, évekre visszamenő kiemelkedő munka, a Társaság közösségi, alkotó, ismeretterjesztő vagy tudományos életét évek óta meghatározó és támogató tevékenység jutalmazására alapítja.
2. A Galadriel-díj a Társaság bármely tagjának odaítélhető, de egy személy csak egyszer kaphatja meg.
3. A Díjra a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, a díj odaítéléséről az a Közgyűlés dönthet, titkos szavazással, egyszerű többséggel.
4. A Galadriel-díj időbeli és számbeli kötöttség nélkül ítélhető oda.
5. A Díjat az éves Farsangi Bálon ünnepélyes keretek között a Társaság Elnöke vagy az Elnökség ezzel megbízott tagja adja át.
6. A Galadriel-díj egyedi tárgyi jutalommal jár, amely egy finom kidolgozású, fehér, vagy átlátszó színtelen kővel díszített ezüstgyűrű, amelyen fel kell tüntetni a díj elnevezését, a díjazott nevét és az odaítélés évszámát.

Gandalf-díj

4.
1. A Gandalf-díjat a Közgyűlés a Társaság kiemelkedő, az utolsó Gandalf-díj odaítélése óta eltelt időszakban végzett, az elnökség tagjai számára az Alapszabályban előírt feladatköröket jelentősen meghaladó szervezői, vezetői, közösségépítői tevékenység elismerésére alapítja.
2. A Gandalf-díj a mindenkori Elnökség bármelyik tagjának odaítélhető, egy személy akár több alkalommal is megkaphatja.
3. A Gandalf-díj évente egy személynek ítélhető oda. A Díjat lehetőség szerint az éves Farsangi Bálon, ünnepélyes keretek között a Felügyelőbizottság elnöke vagy a Bál valamely szervezője jelenti be, illetve adja át.
4. A Díjra a mindenkori Elnökség tagjai közül a Felügyelő Bizottság jelöl 1-3 főt, mely jelöltek között a Társaság teljes tagsága (rendes, támogató és pártoló tagok összessége) név szerinti, zárt szavazással dönt.. A Díjat az Elnökség azon tagja kaphatja meg, aki a legtöbb, de legalább a mindenkori taglétszám 20 %-át elérő szavazatot kapott a Társaság tagságától a szavazás ideje alatt. A szavazás nem ismételhető meg, és a jelöltek listája nem szűkíthető.
5. A Gandalf-díj egyedi tárgyi jutalommal jár, amely egy finom kidolgozású, fából készült pipa, amelyen fel kell tüntetni a díj elnevezését, a díjazott nevét és az odaítélés évszámát.
6. A Díjjal kapcsolatos adminisztratív feladatokat kivételesen a Felügyelő Bizottság és az adott évi Farsangi Bál szervezői látják el, és ők határozzák meg a szavazás idejét és menetét.

Mathom-díj

5.
1. A Mathom-díjat a Közgyűlés a Társaság céljainak megvalósítását szolgáló, az utolsó Mathom-díj odaítélése óta eltelt időszakban végzett kiemelkedő szervezői, vezetői és közösségépítő tevékenység elismerésére alapítja.
2. A Mathom-díj a mindenkori Elnökség tagjait kivéve a Társaság bármely tagjának odaítélhető, egy személy akár több alkalommal is megkaphatja.
3. A Díjra a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, mely ajánlások alapján titkos szavazással, egyszerű többséggel az Elnökség dönt a Díj odaítéléséről.
4. A Mathom-díj évente egy személynek ítélhető oda. A Díjat az éves Farsangi Bálon ünnepélyes keretek között a Társaság Elnöke vagy az Elnökség ezzel megbízott tagja adja át.
5. A Mathom-díj az Elnökség döntése alapján személyre szóló, valós használati értékkel nem bíró, egyedi tárgyi jutalommal jár, amelyen fel kell tüntetni a díj elnevezését.
6. A Mathom-díj egyedi tárgyjutalma vándordíj, minden díjazott a díjazás évében birtokolja, és a következő évben továbbadja az új díjazottnak. A díjazott nevét, és a díj elnyerésének évszámát minden évben el kell helyezni a díjon.

Csavardí(j)

6.
1. A Csavardí(j)at a Közgyűlés az utolsó Csavardí(j) odaítélése óta a Társaság céljait szolgáló, a közösségi élet és a rendezvények szervezését segítő folyamatos vagy nagyszámú eseti háttértevékenység elismerésére alapítja.
2. A Csavardí(j) a mindenkori Elnökség tagjait kivéve a Társaság bármely tagjának, valamint tagsági viszonnyal nem bíró természetes személyeknek ítélhető oda, egy személy több alkalommal is megkaphatja.
3. A Díjra a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, mely ajánlások alapján titkos szavazással, egyszerű többséggel az Elnökség dönt a Díj odaítéléséről.
4. A Csavardí(j) évente legfeljebb három személynek ítélhető oda. A Díjat az éves Farsangi Bálon ünnepélyes keretek között a Társaság Titkára vagy az Elnökség ezzel megbízott tagja adja át.
5. A Csavardí(j) láncra fűzött, megfelelő módon díszített csavaranyával, mint tárgyi jutalommal jár.

A Magyar Tolkien Társaság Díszoklevele

7.
1. A Díszoklevelet a Közgyűlés a Társaság oktatási, tudományos, ismeretterjesztési, művészeti, kulturális, környezetvédelmi, közösségi vagy szervezési céljait segítő vagy azokkal megegyező munka elismerésére alapítja.
2. A Díszoklevél bármely természetes vagy jogi személynek odaítélhető, egy személy több alkalommal is megkaphatja. A Díszoklevélre a Társaság bármely tagja tehet ajánlást, mely ajánlások alapján titkos szavazással, egyszerű többséggel az Elnökség dönt az odaítéléséről.
3. A Díszoklevél bármikor, számbeli korlátozás nélkül odaítélhető.
4. A Díszoklevelet az Elnökség ezzel megbízott tagja adja át ünnepélyes keretek között a Társaság megfelelő rendezvényén.

A díjak visszavonása

8.
1. Amennyiben a jutalmazott személy méltatlanná válik a Díjra az odaítélését indokló érdemekkel ellentétes vagy a Társaság számára, céljaira nézve szándékosan káros tevékenységek által, úgy lehetséges bizonyos Díjak visszamenőleges megvonása.
2. A Tolkien-díjat a Társaság Elnökségének javaslatára a Közgyűlés titkos szavazással, minősített többséggel vonhatja meg.
3. A Gandalf-díjat a Felügyelőbizottság vezetőjének javaslatára a Közgyűlés zárt, titkos szavazással, minősített többséggel vonhatja meg.
4. A Mathom-díjat és a Galadriel-díjat az Elnökség bármely tagjának javaslatára az Elnökség titkos szavazással, minősített többséggel vonhatja meg.
5. A Csavardí(j) és a Díszoklevél nem vonható vissza.

Záró rendelkezések

9.
1. Az ezen szabályzatban leírt Díjak tartalmukban és értékükben megegyeznek a Társaság szokásjoga alapján eddig adományozott elismerésekkel, azokkal minden tekintetben egyenértékűnek tekintendőek.
2. Minden, e szabályzatban nem rögzített jutalmazással, díjakkal és kitüntetésekkel kapcsolatos kérdésben az Alapszabály 6. §-a alapján kell eljárni.
Alew

War is Peace
Slavery is Freedom
Ignorance is Strength
---
A kevesebb több.

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy vagy Fiók létrehozása, hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Moderátorok: GandalfAlyr ArkhonKincsőMetafloraAlew
Oldalmegjelenítési idő: 0.131 másodperc

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére