Sinda nevek Quenya nyelven

Sinda nevek Quenya nyelven
Na, akkor próba szerencse. A dekódoláshoz a Tolkien Dictionary-t és az Etymologies-t használtam fel (meg persze minden fellelhető szótárat).Rövidítések: S: Sinda, Q: Quenya, Ilk: Ilkorin, Nol: Noldorin, etym: Etymologies

Maeglin - Maicatinde. S: maeg (éles) + glín (pillantás). Q: maica + tinde (etym: MAK, MA?, MAG + TIN); (Maeglin másik neve Lómion /Félhomály Gyermeke/ ezt anyja adta neki. A Maeglin nevet 12 évesen kapta apjától.
Sirion - Sírien. S: sír (folyó) + augmentatív -ion, vagyis kb: "Nagy Folyó". Q: síre + en augm.(e i-re vált.) (etym: SIR)
Dimbar - Hecilendor. S: Dem (szomorú) v. Dín (csendes) + mbar (lakik), Nol: -bar (föld) Elhagyott Föld (etym: MBAR). Q: hecil (elhagyott) +e kötőhang + -ndor (föld).
Esgalduin - Haldasíre. S: Esgal (oltalom, elrejtés), Ilk: dui (víz, folyó); Folyó fátyol alatt. (etym: SKAL, DUI); Q: halda (rejtett /fátyolozott/ + síre (folyó).
Aros - Yárosse. S: yar (vér) + ros (hab); (etym: YAR, ROS), Vérvörös. Lehetne a hab falasta is, de a rosse ered a ROS-ból. Q: yár (vér) + rosse (harmat, enyhe eső, permet).
Himring - Oioringa v. Vororinga. Nol: him (folyamatosan) + S: ring (hideg), állandóan hideg (etym: RINGI), Q: Oio v. Voro (örökké, állandóan) + ringa (hideg)
Himlad - Ringalatin. S: Him (hűvös) + lad (síkság); (etym: KHIM, LAD /DAL, LAT), Q: Ringa (hideg) + latin (nyílt terület)
Celon - Celume (v. Celma). S: Kel (fut, főleg víz); Nol: celon (folyó); a vége lehet, hogy az oro-ból (Q: oron-hegy) származik, Magasból lezúduló folyó. (etym: KEL, ÓROT); Q: Celume (folyó), Celma (csatorna).
Thargelion - Teryelloen (v. Tercalen) S: Thar (át, keresztül) + Gelion : S: Gal (ragyogás) + -ion (genitivus t.sz) augmentatív; vagy inkább Gel (kiáltás). (etym: THAR, KAL /GAL/, GYEL /GEL/). Q: Ter (át) + Cala (világosság) + en (augmentatív), vagy Ter + yello (diadalkiáltás) + en.
Nan Elmoth - Nan Elóme. S: Nan(d) (völgy) + El: (csillag) + moth (félhomály) (mith és hoth-ól). (etym: NAD, EL, MITH), Csillag-félhomály völgye/tisztása Q: Nan (völgy) + El (csillag) + lóme (félhomály).
Beleriand - Valarondor. S: Balar (tsz. Vala) + i (S birt.) + -and (föld). (etym: BAL, LAD, LAT, NAD), Az Erők (valák) földje; egy sziget Valinorhoz közel, de nem egyenlő Valinorral. Q: Vala + gen. tsz. + ndor.
Nogrod - Naucohróta. S: Nauk (törp) + groth (grod) (föld alatt lakó). (etym: NAUK, GATH), Q: Nauco (törp) + hróta (föld alatti lakás, mesterséges barlang).
Belegost - Veliceosto. S: Beleg (erős, nagy) + ost (erőd). Nagy erőd. (etym: BEL, OS). Q: Velice (nagy) + osto (város)(Tegyük hozzá, hogy a velice szót a Professzor később elvetette), így talán: Tauraosto.
Galvorn - Calamore. S: Gal (ragyogás) + mor (fekete). Fekete ragyogás. (etym: GAL, KAL, MOR), Q: Cala (ragyogás) + more (fekete)
Ered Lindon - Oronti Lindale. S: Oro; Órot (hegy tsz) + Lind (Lin: énekel), Éneklő Hegyek. (etym: ÓROT, LIN), Q: Oronti (hegyek: Oron tsz) + Lindale (éneklő).
Arossiach - Yárosseyatta v. Yárossenehte. Aros: lsd. ott. + i (S: birt.) + S: -iach (etym: AK, YAK), Az Aros hegyfoka v. földszorosa&, Q: Yárosse (Aros) + yatta (földszoros) v. nehte (hegyfok).
Amon Gwareth - Ambo Tírie. S: Amon (domb) + Gwareth: (figyelő),(etym: AM, KHARÁS, RAS), Figyelő Domb), Q: Ambo (domb) + Tírie (figyelő: tir + ie).
Caragdúr - Carcalóna. S: Carak (agyar) + dúr (sötét), (etym: KAR, AK, KHARÁS, DO?, DÓ), Sötét Agyar, Q: Carca (agyar) + lóna (4: sötét).
Echoriath - Ehtecornatsa. S: Echor (körülvesz) (lándzsa és kör szavakból) + iáth (kerítés). (etym: EK, EKTE, KOR, GAT(H)), Q: Ehte (lándzsa) + corna (kör) + natsa (kampó, fogás).
Brithiach - Litserávayatta. S: Brith (ilk: birth: föveny) + iach (lsd: Arossiach), (etym: PER, RIS, AK, EK, YAK). Q: Litse (homok LIT) + ráva (folyópart RAMBÁ) + yatta. Megj: ez nagyon nehéz volt, és nem is tetszik igazán, de hát nem volt szó arra, hogy föveny, a BIRTH (etym) szónál meg semmi nem volt Quenyára.
Nevrast - Níverosta. S: Nivrort-ból (Niv + Rost), Nyugati völgyek (etym? NIB, ROS/2). Q: Níve (néz valamerre) + rosta (hegyek közti hely, út)
Region - Ercassendor. S: Ereg + ion. (etym: ERÉK), Magyalföld. Q: Ercasse (magyal) + -ndor (föld).

Utoljára frissítve: kedd, 27 augusztus 2019 16:51

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére