A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 5. - Pippin és Trufa

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Borbak Trufiádok (Trufa) Megye-lakó hobbit, kalandozó, Bakfölde Ura (élt:Hk.2982-Nk.65 körül). A Borbakok az egyik legfontosabb irhafakó (a hobbitok egyik fajtája) család volt a Megyében. Egyedüli gyermek volt.

Tuk Peregrin I. (Pippin), szintén Megye-lakó hobbit, a Megye 32.thánja (élt: Hk.2990-Nk.65.körül). Mivel a Tukok irhafakó vér csörgedezett az ereikben, a hobbitok kalandvágyóknak tekintették őket. A családnak mindig volt egy-egy olyan tagja, aki nem bírt a fenekén maradni és kalandozni indult.
Trufa fiatalkorában Zsákos Frodó közeli barátja volt unokatestvérével, Pippinnel együtt (távoli rokonai is voltak Frodónak).

Kövesi Péter szerint (l.id.cikke) Trufa és Pippin mintha együtt mintáznák az IKREKET. Ebben a fokozatban az előző létszakaszban sok erőt gyűjtött, sok tapasztalatot szerzett lélek ismét az ellenkező felé fordul. A felhalmozott erők és javak a mindig kiegyenlítésre törekvő természeti törvény hatásárára a szétszóródásra, a kiáradásra irányulnak.

Főleg a filmben elöször tipikus IKREK-helyzetben találkozunk Pippinékkel: egy jellegzetesen hermészi (Hermész/Mercurius az IKREK jegy bolygóistene) tevékenység közepette, vagyis éppen tolvajkodnak. Zsizsik gazda földjén dészmálják a terményeket.
A könyvben nincs meg ez a motivum, ott inkább csak az IKREK fő jellemzője, a kiváncsiság jelenik meg. Mindig mindenről tudni akarnak, így már azelőtt értesülnek a Gyűrűről, hogy Frodó megosztaná velük a titkát.
Ez a fajta kiváncsiság bukkan fel, mikor kihallgatják Elrond tanácsát a filmben, vagy akkor is mikor Pippin botorul belenéz a palantírba, jó kis bajt zúdítva ezzel a saját nyakába.

Az IKREK embere nem takarékoskodik, nem ragaszkodik a meglévőhöz, nem tapad a röghöz vagy az anyaghoz. Lendülete pozitív irányt vesz és tevékenysége kifelé, a messzeségek felé fordul. Pippin és Trufa eleve többet utazgatnak már a Megyén belül is, mint ami egy "rendes hobbithoz" illik, sokat vendégeskednek Frodónál Bilbó halála után. Ezért is van, hogy első szóra segítenek neki észrevétlenül elhagyni a Megyét a Gyűrűvel együtt.

Bríben aztán a Pajkos Póni fogadóban előkerül az IKREK felelőtlen, szószátyár jellege is, mikor a filmben Pippin, némileg pityókásan elárulja a kocsma közönségének, kicsoda is Frodó.

Mivel az IKREKET az eddig megszerzett tapasztalatok és ismeretek nem elégítik ki többé, egész erejével arra törekszik, hogy tevékenyen, mozgékonyan irányítsa érdeklődését minden felé, ami megközelíthető és megismerhető. Az IKREK szétáradó erőfeszítésben igyekszik kapcsolatot teremteni mindennel, ami elébe kerül.
A meglévővel szemben inkább az új, a még ismeretlen érdekli, e tekintetben a Kosra emlékeztet, de míg ez az erőkifejtésben öncélt látott, addig az IKREK az új és feltáratlan dolgokkal kapcsolatot létesít és igyekszik ezeket a kapcsolatokat minél szélesebb körre kiterjeszteni.

Miután Aragorn csatlakozik hozzájuk, Völgyzugolyba mennek vele, ahol a Gyűrű Szövetség tagjai lesznek. A Szövetséggel együtt utaznak egészen Parth Galenig, ahol együtt az orkok fogságába esnek (hiába védte őket haláláig Boromir). Az orkok Vasudvardba akarják vinni őket, de útközben megtámadják őket a rohírok. Trufa Pippinnel együtt a Fangorn erdőbe menekül. Itt összebarátkoznak Szilszakállal az enttel, és ráveszik az enteket, hogy támadást indítsanak Vasudvard ellen. Itt találkoznak aztán a Szövetség többi tagjával. Pippin megszerzi a palantírt, amit Gríma kihajított Vasudvard tornyából,és mivel roppant kiváncsi, belenéz a látókőbe. Szauron ezért majdnem a hatalmába keríti.

"- Miért kellett belenézned? Miért kell neked mindig mindenbe belenézned?
- Nem tudom. Hajt valami..." (Trufa és Pippin a filmben a palantíros jelenet után - a filmben)


Pippin és Trufa tényleg úgy viselkednek mint egy ikerpár 2 fele. Még amikor különválnak a történet során, akkor is nagyon hasonló utat járnak be: mindketten lovagok lesznek, csatában vesznek részt, megölnek egy szörnyet, és megmentenek valakit. Ráadásul, ami még "viccesebb", azt a két embert, akik aztán egy pár lesznek, hisz Pippin Faramirt menti meg, Trufa pedig Éowynt.

Ugyanis Gandalffal magával viszi Gondorba Pippint, ahol a hobbit Boromir halála fejében felajánlja szolgálatait II. Denethor helytartónak. Minas Tirith ostroma során ő lesz az, aki figyelmezteti Beregondot és Gandalfot Denethor őrültségére, így segít megmenteni Faramir életét.

Trufa közben a rohani Théoden király szolgálatába áll, Rohan lovagjává ütik, és Edorasba megy vele. Amikor a rohírok Minas Tirith megsegítésére indulnak, titokban Éowyn segítségével velük tart. A pelennori csatában Éowynnal együtt legyőzi a nazgúlok urát, de őt is a Fekete Lehellet éri és majdnem meghal bele. Ám Aragornnak sikerül őt meggyógyítania.

Pippin az ostrom után a nyugati sereggel Morannon Fekete Kapujához vonul, és a végső csatában megöl egy nagy trollt. Elessar király megjutalmazza: Gondor lovagja és a király hírvivője lesz.
A Gyűrűháború után a többi hobbittal visszatérnek a Megyébe.Trufa a morotvai csatában a hobbit csapatok egyik vezére lesz. Pippin is segít kiűzni a Főnök embereit a Megyéből.

Az IKREK a "térfoglalás" jegye, a váltásé, melynek során a BIKA (hobbitok) letelepedéséből Pippinék világjárása lesz, hisz az IKREKhez gyakran tapad a vándor vagy az “ösvénytaposó” asszociációja, azaz folytatódik a fejlődés. A BIKA még érzéki irányultságú, a fizikai szükségletek kielégítése és minden egyéb testi érzet a fontos a számára. Ám az állatöv első levegő elemű jegyében az IKREKBEN kifejlődik az intellektus és ezzel az ember racionális képességei.Mivel az IKREK az első levegős jegy, még nincs "fejlődéstörténete", amely jellemezné és befolyásolná - így teljesen semleges és nyitott. Ez a jegy szimbolizálja az ellentétek megismerésének kezdetét. Az IKREK ősprincipiumának nincs is ezzel gondja. A dolgok olyanok, amilyenek és nem kell értékelni.

De a fejlődési tengely az IKREKBŐL a NYILASBA vezet, mint poláris jegybe. Ez a tanulás útja, mikor a semleges kiváncsiságból morális tudáshoz vezet. Amíg az IKREK a rövidebb utazgatások jegye, a NYILAS már a céllal rendelkező hosszú út jegye, amit Pippinék bejárnak Középföldén.

A Symbolonban az IKREK/NYILAS kártya a Mester és tanítvány c. kártya. Ahhoz, hogy Pippinék megfejlődhessék az útjukat tanítókra vagy legalábbis példaképekre van szükségük, akik a fejlődésre serkentik őket. A tanító jellegzetes kifejeződése a történetben Gandalf figurája, főleg Pippin számára, hiszen "jó tanítóhoz méltóan" állandóan korholja, terelgeti, időnként leszidja, időnként dícséri őt is.

"Ostoba Tuk! Majd a te fejeddel töröm be a kaput, ha nem
hagytok békén a kérdéseitekkel!" (Gandalf Mória kapujánál- a filmben)


"Ha kétségeid vannak, hallgass mindig a szimatodra, Trufa!" (Gandalf Móriában - a filmben)

Trufa eleve bölcsebb révén, magától is tanul, de mindkettőjükre jellemző, hogy "példaképeket" választanak az útjuk során: Boromirt, Faramirt, Théodent, Éomert, Aragornt. Ezekhez a példaképekhez viszonyítják magukat, így fejlődnek tovább és tovább.
A NYILAS és ezzel együtt a JUPITER szimbolikus kifejeződése, mikor Pippin és Trufa isznak az entek italából és hobbithoz képest jócskán megnövekednek tőle.
Trufa és Pippin végül beteljesítik a NYILAS/JUPITER archetípusát, hisz a történet végén megtalálják helyüket a Megyében, sőt nem is akárhogy! Magas hivatalt töltenek be egész életükben, kifjezve ezzel a NYILAS/JUPITER szimbólumait: pompa, gazdagság, hatalom, rang, cím, ám ezzel együtt szellemi fejlődés is, sőt most már ők azok, akik továbbadják tapasztalataikat, a tudást, amit megszereztek útjuk során.
JUPITERI voltuk szép szimbolikus kifejezése a filmben, mikor gyönyörű nemesi, lovagi ruhában lovagolnak be (vö. ez is NYILAS szimbólum, hiszen a hobbitok nemigen lovagolnak) a Megyébe hazatérvén. Néz is nagyot rajtuk Csülök gazda!
Frodó búcsúztatása után a Révből hazafelé is egy idő után, miután kiszomorkodták magukat, már énekelnek. Ez is jelzi a NYILAS mindenen felülemelkedő optimizmusát és jövőbetekintését.

Trufa apja halála után Bakföld Ura lett. Nk.14-ben megkapta Elessar királytól az “Északi Királyság kormányzója” címet. Feleségül vette Bögyös Estellát, egyik barátja húgát.
Pippin Nagyszikládi Gyémántkát vette feleségül. A Megye thánja lett Nk.14-ben és 50 évig töltötte be ezt a hivatalt. Ezenkívül az "Északi Királyság tanácsnoka" címet is megkapta Elessar királytól.

Trufát pedig később a "Tündöklő" jelzővel illették és számos jelentős mű szerzőjeként ismerték, ő írta pl. a “Megyei füveskönyv”-et, az "Esztendők számlálás"-át, valamint "A Megye régi szavairól és neveiről" szóló értekezést.


Elmondhatjuk, hogy Pippin és Trufa a két hobbit, szimbolikusan teljesítette küldetését, megvalósítva az IKREK/NYILAS tengelyt életükben. A két kiváncsi, cserfes, kalandvágyó, mindent könnyedén vevő hobbit ifjúból felelősségteljes, magas hivatalt betöltő, rangos hobbit lett, akik magukba építették hosszú útjuk minden tapasztalatát.
Az IKREK kapcsolatteremtésére jellemző maradt. hogy a két hobbit egész további életében tartotta a kapcsolatot azokkal, akikkek a Gyűrű Háború során barátkoztak össze.
Viszont, mikor a véget közeledni érezték, megmaradva az IKREK/NYILAS szimbolikájánál, nem otthon várták be elmúlásukat, hanem egy utolsó hosszú útra indulva, ellátogattak érlelődésük színhelyeire és ottani barátaikkal, “mestereikkel” együtt élték meg utolsó éveiket.

Trufa Nk.64-ben (102 éves korában) lemondott hivataláról és Rohanba mentek Pippinnel együtt (aki ekkor volt 94 éves) Éomer király hívására.
Pippin távozása után fia, I. Tuk Faramir töltötte be a thán hivatalát, aki Samu egyik lányát vette feleségül.

Trufa és Pippin Rohanban maradtak, míg Éomer király a rákövetkező évben meg nem halt. Ezután a két hobbit Gondorba ment; hátralevő éveiket ott töltötték, és amikor meghaltak, a Rath Dínenen temették el őket a gondori nagy királyok közt.
Mit tettek hozzá a karakterekhez az azt játszó színészek?


Trufa (Dominic Monagham), Pippin (Billy Boyd)

Domnál és Billynél ismét beigazolódott, hogy az élet másolja a művészetet. A Németországban született, de amúgy manchesteri illetőségű Dom és a skót Billy, akik bár egy országban élnek, még azelőtt sosem találkoztak, egymás legjobb haverjai lettek.
Peter Jackson egyszavas jellemzései a két színészről: Dom "huncut", Billy "még huncutabb".

Billy (36) képlete szokatlanul sűrű egy hatalmas stelliummal a Szűz jegyében, mellyel kvinkunxot zár be a Szaturnusz a Kosból.
A Szaturnusz felelősségtudata nem igazán tud maradéktalanul érvényesülni a Kos kalandvágyó és változatosságot kereső jegyében. Ezért vagy gondtalannak és felelőtlennek látszik vagy csak olyan dolgokkal foglalkozik, amelyekkel azonosulni tud, tekintet nélkül arra, hogy ezek életképesek-e vagy sem. A Kos által szimbolizált gondtalan, kalandos élet nehéz a szülött számára, aki eközben szigorú szabályokat szab magának. Néha megpróbál megbirkózni a problémákkal: vvagy elkerüli a konfrontációt és ekkor aggályoskodása miatt neurózistól szenved vagy kényszerű és görcsös kalandvágyával kompenzálja aggodalmát.

A Nap, Jupiter, Merkúr, Vénusz, Uránusz, Plútó a Szűz jegyében pedig a merkúri jelleget erősíti fel személyiségében. Nála ez a merkúri jelleg segít azonosulnia Pippin figurájával.

Szerencséjére Marsa az Oroszlánban található, így az némi férfiasságot kölcsönöz neki, bár csak gyengén (félfényszögekkel) kapcsolódik a képlete többi eleméhez.
Élénk, energikus, innen ered a szükséglete, hogy erősítse egóját. Nagy tettekre képes, és sok mindenen át tudja verekedni magát, de mindezért elimerést vár el. Az Oroszlán Mars igényli, hogy elismerjék és megbecsüljék képességeit, ezért túl büszke ahhoz, hogy egyszerű munkát végezzen. A versenyszellem jó munkára ösztönzi a szülöttet, mert a Mars ebben a helyzetben a legjobb szeretne lenni.

Holdja vagy a Mérlegben vagy a Skorpióban található (mivel a születési órát nem tudjuk). Valószínüsíthető a Mérleg Hold a kifinomultsága, nőies viselkedése, esztétikai érzéke miatt.
A Mérleg Hold és az Oroszlán Mars adhatják a pompakedvelést, az öltözködésben megnyilvánuló esztétikai érzéket.

"Versenyeztünk, kinek a jelmeze a legszebb. És mindenki azt mondta az összes jelmeztervező lány, hogy az én kosztümöm a legszexisebb!" (Billy Boyd)

Domnak (28) sokkal szétszórtabb képlete van, erős energiatúltengés és végletesség jellemzi.Nyilas Nap-Mars-Neptun együttállása, amely félszextilt kap az Uránusztól és szextilt a Plútótól.
Nyilas jellege predesztinálja a mókázásra, a kalandok keresésére.

"Utánoztam Peter Jacksont, Orlando-t, Elijah-t, Viggot, Billyt, Ian McKellent. De legjobban Karin Shaht, Elijah dublőrjét imitáltam. Utánoztam a hangját, felhívtam a producereket, azt színlelve, hogy ő vagyok, és Peter [Jackson] imádta ezt." (Dominic Monaghan)

"Queenstownban árvíz volt, ami azt jelentette, hogy a folyós jeleneteket talán sosem siekrül leforgatni. Viggo felhívott aznap reggel és kérdezte van- e kedvem horgászni menni. Mondtam neki: miért nem dugod ki egyszerűen a horgászbotod az ablakon? A víz kábé három láb magas kinn a recepció előtt!" (Dominic Monaghan)

A Neptun/Nap együttállás hozza a fantáziálást is, amivel bele tudta élni magát Tolkien világába.

"Amikor a forgatókönyvet olvastam, akkor szereztem tudomást elöször magáról a sztoriról. Annyira magával ragadott, hogy hazafelé autóvezetés közben attól tartottam, orkok meg más szörnyek követnek." (Dominic Monaghan)

Ezt a stelliumot a Jupiter egy kvinkunxszal támadja a Szaturnusz viszont trigonnal támogatja. Sajnos adott esetben a Jupiter támadása többet nyom a latba, mivel ő a Nyilas stellium ura. Ez kötélhúzás-szerű helyzetet teremthet a pszichén belül: a tüzes jegyben levő Szaturnusz kitartóbbá teszi, koncentráltabbá, ugyanakkor makacsabbá és zsarnokibbá. A Jupiter viszont gyengíti az erőket, a kényelmesség, könnyebb utak keresése jön elő.
Ezzel a Nyilas beállítódással Dom tökéletesen meg tudta jeleníteni Trufa Ikrekből a Nyilasba tartó fejlődési útját

"Furcsa visszaidézni, hogy milyen voltam a forgatás előtt. Mikor otthon voltam Machesterben, mondták is a haverok: te jó ég, nagyon sokat változtál! Én pedig egyetértettem:természetesen sokat változtam! A világ másik felén töltöttem két évet és ezalatt az idő alatt több tapasztalatot szereztem, mint az egész korábbi életemben összesen." (Dominic Monaghan)

Merkúrja a Bakban szemben áll Rák Holdjával. Ez az ész és az érzelmek ellentétét jelöli.
De azt is, hogy szeret mindent megörökíteni szóban/írásban, ami vele történik, amit gondol, vagy érez.

"Naplót vezettem, és annyi emlékezetes pillanat vot!" (Dominic Monaghan)

Rák Holdja pedig hiperérzékennyé teszi:

"Dom: Egyszer egy valóságos halálközeli élményem volt. Tényleg megrázó volt...
Billy: Domnak egy szálka ment a lábába.
Dom: Egy meglepően kemény szálka, mintha titánból készült volna! ...Szörnyű fájdalom volt minden lépés!
Billy: Azt hittem, meghal, mindenki azt hitte komoly a dolog
Dom: Szóltam nekik, hogy jöjjenek, és szedjék ki a szálkát, mert óriási lehet. Ilyen nagy lehet [mutatja] és be fogom kereteztetni!
Billy: Na, végül kiszedtek egy ilyen picuri [mutatja] szálkát! Mondtam is, hihetetlen, hogy ennek ekkora cirkuszt rendezett.[nevet]"


Dom Vénusza szintén a Bakban van (vö. Sean Astin és Elijah Wood!) érdekes, hogy még a sorból kilógó Billy Boydnak is Szűz, azaz föld-jegyű Vénusza van. Dom Bak Vénusza ura a Bika Jupiterének, és trigonban áll vele, ez elvileg jókedélyű, emberszerető alkatot ad, a Bak Vénusz ellenére is.

"Mi testvérek vagyunk, tudod, ezen gondolkoztam pár napja. Éppen borotválkoztam és a fiúkra gondoltam. Nagyjából hiszek a reinkarnációban és hasonlókban, és úgy érzem, nem találhattam ezekre a barátokra véletlenül. Úgy érzem, hogy már találkoztunk korábban, és az volt a sorsunk, hogy most is találkozzunk, mint ahogy a filmben a szereplőket is összehozza a sorsuk. Van egy bátyám, és ezek a srácok is legalább annyira közel vannak hozzám, mint egy testvér. Nevettünk, sírtunk és a poklokon mentünk át együtt. De ugyanakkor volt néhány hihetetlenül vidám alkalom is. A hobbitok nagyon pozitív nép, és mi így is viselkedtünk a forgatáson. Megpróbáltuk feldobni az embereket és jókedvre deríteni őket, mert hát a hobbitok ilyenek. Hihetetlen tapasztalat volt. Egyszerűen megváltoztatott mindannyiunkat. Olyan volt, mint a Beatles-nek lenni, tudod..." (Dominic Monaghan)

Dom és Billy kapcsolata:

"Furcsa, hogy a történet mennyire tükrözi az életünket. Megtörténhett volna, hogy Viggóval, Orlandóval vagy Iannel kerülök közelebbi kapcsolatba. Amikor Billyvel elkezdtük a külön forgatást, azt gondoltam: remek, de milyen kár, hogy nem azzal forgathatok külön, aki a legközelebb áll hozzám. Aztán kiderült, hogy éppen Bill az..." (Dominic Monaghan)

"Dom egy idióta! Nem, nem, Dom egy nagyszerű figura. Tán hozzá kerültem a legközelebb, annyira sokat dolgoztunk együtt."(Billy Boyd)

Billy Marsa Dom Szaturnuszával áll együtt. Valószinüleg Billy volt az, aki rávette az aktivitásra a hülyeségekre, Dom pedig az aki visszafogta Billy aktivitását, bár ezt a két színész ismeretében pont fordítva képzelnénk. Mint amikor Billy kitalálta, hogy menjenek szörfözni, habár egyikük sem próbálta még soha.

Valószínüleg erősen képesek egymást aktivizálni.Mars-Mars trigon, Billy Marsa - Dom Napja trigonban áll, egymás tüzesítve és erősítve.Billy Marsa amúgyis trigonban van Dom Nyilas stelliumával.

Alapvetően elfogadják egymást: kettejük Jupitere egymást trigonálja, Dom Jupitere trigonban van Billy Vénusz-Merkúr-Plútó együttállásával. Végül is Dom Jupitere trigonálja Billy Szűz stelliumát. A dokumentumfilmben láthatjuk, ahogy együtt töltik még a szabadnapjukat is: második reggeliznek, lemezboltba mennek, biliárdoznak.

Beszédben, ugratásokban teljes volt az összhang köztük: Billy Napja - Dom Merkúrja trigonban áll és Billy Merkúrja pedig Dom Jupiterével áll trigonban. Egymás szájából veszik ki a szót:

"Billy: Igy a hadifogságból a természet kebelére kerülünk.
Dom: Azt mondtad kebel?
Billy: Igen azt...
Dom: Hmm....."


Végletes hülyeségek, vetélkedés: Billy Marsa és Dom Plútója szextil, egymást piszkálják fel, pl. amikor egy forgatási szünetben azt játszották, hogy ki hányszor tud körülszaladni és megérinteni a büféasztallokat. Billy el is kezdett rohangálni egy ideig, mire kiderült, hogy Dom elfelejtette bekapcsolni a stoppert. Ilyen lökött dolgokba könnyedén belevitték egymást, mivel Billy Neptunusza szembenáll Dom Jupiterével.

Ahogy Billy és Dom összefoglalja az együtt töltött idők élményét:

"Korai kezdés, rengeteg gyaloglás. Az energiát nehéz volt megőrizni. De aztán az ember legyőzi ezt az érzést, mert a munka fantasztikus. Segít a sztori, az érzelmek, a helyszínek. Az egyik nap egy igazi drámai jelenetet csináltunk, másnap pedig valami vicceset - szóval nem unatkoztunk." (Billy Boyd)

"Nem fog hiányozni a kétórás ácsorgás hajnali 4:30-kor, miközben jéghideg ragasztót kennek a lábamra. Nem fog hiányozni a kétórás autózás a munkába, vagy a hosszú-hossz- napok a lakókocsimban ülve és várva, várva, várva...Nem fog hiányozni a ragasztó sem a fülemben. De akár holnap újra végigcsinálnám az egészet!" (Dominic Monaghan)


[/i]

Utoljára frissítve: csütörtök, 01 augusztus 2019 09:57

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére