A Lassi Laurië szerzőinek

A Lassi Laurië a Magyar Tolkien Társaság hivatalos kiadványa. Közlésre szánt írásokat szívesen látunk mindenkitől, ehhez nem szükséges sem hivatalos egyesületi tagság, sem közösségi aktivitás.

 

A Lassi Laurië Tolkiennal és Középföldével foglalkozó ismeretterjesztő cikkeket és tanulmányokat, az MTT eseményeiről szóló híreket és beszámolókat, valamint a tolkieni világhoz kapcsolódó képzőművészeti és irodalmi alkotásokat közöl a Magyar Tolkien Társaság közössége és a magyarországi Tolkien-kedvelők legszélesebb köre számára. 

 

Általános információk szerzőinknek

- A Lassi Laurië háromféleképpen jelenik meg: teljes PDF formátumban letölthető a Tolkien.hu portálról; ugyanebben a teljes formában és emellett cikkenkénti bontásban is letölthető az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis portálról; továbbá igény szerinti mennyiségben (általában kb. 60 példányban) megjelenik nyomtatásban is. A digitális kiadásváltozat mind a két helyen szabadon, ingyenesen hozzáférhető, a nyomtatott kiadvány ára 600–800 Ft között változik.
- Szerzőinknek munkájukért sajnos nincs lehetőségünk semmilyen szerzői honoráriumot, de a korlátozott nyomtatási példányszám miatt még tiszteletpéldányt sem felajánlani. (A szerkesztőség munkatársai is önkéntesként dolgoznak, és teljes áron veszik meg a kiadványt.) Tartalom készítése kifejezetten a Lassi Laurië számára a Magyar Tolkien Társaság közhasznú tevékenységében való önkéntes közreműködésnek számít (pl. a közreműködő/szervezeti tagság szempontjából).
- A beérkezett írásokat szerkesztjük, majd visszaküldjük a szerzőnek a javítások jóváhagyása, esetleges módosítási, kiegészítési javaslatok megfontolása céljából. A benyújtott szövegek elbírálása, szerkesztése a rovattól és a folyamatban lévő szerkesztőségi munkáktól függően hosszabb időt is igénybe vehet.
- A szerzők, alkotók nevét alapértelmezetten Teljes Név (Nicknév/Művésznév) formában tüntetjük fel, de természetesen elegendő (és gyakran előforduló alak) a teljes név magában is. Van lehetőség a teljes név elhagyásával tetszőleges művésznév/álnév alatt is szerepelni, bár ez nem jellemző. Kérjük az írás beküldésekor megadni a használni kívánt névalakot is.
- A későbbiekben felmerülhet, hogy esetleg más MTT-s kiadvány, elsősorban a Tolkien.hu szeretné szintén közölni a megjelent alkotást, vagy harmadik fél tőlünk kér erre engedélyt: ezért kérjük, vagy adj rá általános engedélyt, hogy az alkotáshoz kapcsolódóan az e-mail címedet elérhetővé tegyük az MTT-s szervezői közösség számára, illetve megadjuk konkrét külső megkeresés esetén; vagy nyilatkozz általánosan arról, hogy engedélyezed vagy tiltod a további közlést. Kérjük, hogy a Lassi Laurië számára közlésre átadott írásodat bármilyen egyéb felületen (pl. saját weboldalon) csak azután közöld, hogy az a Lassi Lauriéban már megjelent, és lehetőleg hivatkozz az első megjelenés adataira is.

 

Rovatok

Szerkesztőségünk elsősorban a Beszámolók, Tanulmányok, Nyelvész, Ajánló rovatokba várja az írásokat. Van lehetőség az általában a szerkesztőségben, illetve a szerkesztőség felkérése alapján készülő Interjú, Talányok, Kisokos, Megemlékezés rovatokban való közreműködésre is, ezen rovatok kapcsán viszont azt kérjük, hogy mindenképp már a felmerült témaötlettel keressetek meg minket együttműködés céljából, ne kész anyagot küldjetek.

Az egyes rovatokra vonatkozó elvárások:

Beszámolók
- Ebben a rovatban az adott féléves időszakban lezajlott, az MTT által szervezett vagy tematikusan Tolkienhoz kötődő eseményekről szóló élménybeszámolókat közlünk. Általában egy eseményről egy beszámoló jelenik meg, de kellően különböző nézőpont, illetve tartalom esetén előfordulhat több beszámoló közlése is.
- Egy beszámoló optimális terjedelme kb. egy Lassi-oldal (kb. 4500 karakter). Elsősorban rövidebb, illetve online események esetében ajánlott a féloldalas (kb. 2000-2500 karakter) terjedelem, vagy akkor, ha egy eseményről több beszámoló is van.
- A beszámolóknak olyan címet érdemes adni, amelyből kiderül, milyen eseményről van szó: ez lehet maga az esemény neve is, vagy a szerző által adott kreatív cím. A cím alatt az esemény időpontját is fel szoktuk tüntetni.

Ajánlók
- Ebbe a rovatba bármilyen Tolkien világához kötődő kiadványról (könyv, weboldal stb.), feldolgozásról (zene, film, játék stb.), az adott szám megjelenése után (is) zajló programról (pl. kiállítás) várunk ismertetőket, kritikákat vagy ajánlókat.
- A rovat cikkei minimum fél, maximum két oldal hosszúak (2000-9000 karakter), az optimális az egyoldalas terjedelem (kb. 4500 karakter).
- Az ajánlóknak kérünk saját címet adni, emellett alcímként tüntessétek fel az ajánló tárgyának adatait (könyv esetében a felhasznált irodalom kapcsán lentebb ismertetett formában).

Tanulmányok
- A tanulmányok rovatba Tolkien életével, műveivel, Középföldével kapcsolatos hosszabb, komolyabb írásokat várunk. Ezek lehetnek saját téziseket kifejtő esszék vagy egy adott témát ismeretterjesztő jelleggel bemutató cikkek is.
- A tanulmányok optimális terjedelme kb. 3-4 Lassi-oldal (kb. 14000–19000 karakter), de a témától függően valamivel rövidebb vagy hosszabb írások is elfogadhatók (kb. 9000–23000 karakter között).
- A felhasznált forrásokat minden esetben azonosíthatóan meg kell jelölni, mind szó szerinti idézet, mind tartalmi átvétel esetén (ezzel kapcsolatos formai elvárások lentebb).
- A kiadványban egyáltalán nem használunk lábjegyzeteket, sem hivatkozások, sem kiegészítő információk elhelyezésére. Kérjük lehetőség szerint a jegyzetek mellőzését. Amennyiben feltétlenül szükséges, a tanulmány végére kerülő végjegyzetek alkalmazhatók.

Nyelvész
- A nyelvész rovatban kifejezetten a Tolkien által alkotott nyelvekhez és írásrendszerekhez kapcsolódó cikkeket közlünk. Ezekre az esetek többségében ugyanazok a szempontok vonatkoznak, mint a Tanulmányokra (pl. a hivatkozásokkal kapcsolatban), de jellegükben lehetnek ettől eltérőek is (elemzéssel kísért saját fordítás, nyelvlecke stb.), és ebből adódóan terjedelmileg is változatosabbak: jellemzően inkább 1-2 oldal hosszúak, de indokolt esetben lehetnek tanulmányterjedelműek is.

 

Hivatkozások és források

A felhasznált forrásokat minden esetben azonosíthatóan meg kell jelölni, mind szó szerinti idézet, mind tartalmi átvétel esetén. (Ez jellemzően a Tanulmányok és a Nyelvész rovatot érinti, de más rovatban is előfordulhat.) A szövegen belüli (pl. idézetekhez kapcsolódó) hivatkozások formája bizonyos mértékig függ a hivatkozások tárgyától, de általában szükséges megadni a mű címét (vagy, elsősorban Tolkien művei esetén, annak egyértelmű rövidítését, pl. GyU, HoMe XII.), és az idézet helyét (mivel a cél a visszakereshetőség, ezért nagyon sok különböző kiadásban hozzáférhető művek, vagyis elsősorban A hobbit, A Gyűrűk Ura és A szilmarilok esetén inkább a fejezet címét kérjük megadni, Tolkien leveleinél a levél sorszámát, egyéb forrásoknál viszont az oldalszámot).

A szövegben az idézetek folyamatosan következnek, nem kapnak új bekezdést. A legalább egy teljes mondat hosszúságú idézeteket dőlt betűvel is szedjük, az ennél rövidebb idézett szakaszokat csak idézőjel jelöli. A kihagyást szögletes zárójellel jelöljük. Az idézetekben megtartjuk az eredeti kiemeléseket, dőlt betűs idézetben az eredetileg dőlt betűs részek nem dőlt betűsek. Például:
- „Majd más varázsigékkel próbálkozott, [...] hol halkabban, hol hangosabban.” (GyU, Utazás a sötétben)
- Szméagol „[n]yulackát hozott, szép kisz nyulackákat.” (GyU, Füvekről és nyúlbecsináltról)
- „Adjál moszt halackát, ész tartszd meg komisz burgonyát!” (GyU, Füvekről és nyúlbecsináltról)

A tanulmány végén minden hivatkozott, illetve felhasznált forrást fel kell tüntetni. Példák az elvárt formátumra:

[Könyv:]
- Carpenter, Humphrey (szerk.): The Letters of J.R.R. Tolkien. HarperCollins, London, 2006.
- Tolkien, J. R. R.: A szilmarilok. Európa Kiadó, Budapest, 2013.

[Újságcikk:]
- Tolkien. Interpress Magazin 5. évf. 2. sz. (1979. február)
- Tótisz Andras: Gyűrűk Ura: Törpök, tünték, hobbitok. Esti Hírlap 26. évf. 215. sz. (1981. 09. 14.)

[Online forrás:]
- Fauskanger, Helge K.: Valarin - like the glitter of swords. Elérés: folk.uib.no/hnohf/valarin.htm. Letöltve: 2021. 12. 25.
- Göncz Árpád. Wikipédia. Elérés: https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ncz_%C3%81rp%C3%A1d. Letöltve: 2021. 05. 19.

 

Utoljára frissítve: szerda, 09 március 2022 10:39

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére