Vezetőségi megbeszélés 2005. november

Jelenlévők: Füzessy Tamás, Kaszás Péter, Molnár Gyula, Sándor Éva, Királyházi Csaba, Vass Rózsa, Fazakas Anna, Barna Bálint, Krieger Tamás, Tóth Gergely, Kozák Andrea

1. Döntés a 2006- os tábor szervezői megbízásairól
A felhívásra jelentkeztek: Füzessy Tamás, Krieger Tamás (főszervezőnek), Kaszás Péter, Barna Bálint (programok), Kovács Krisztina Anna (logisztika), Melian (kirándulás), Tóth Gergely (keretjáték). Szavazás arról, hogy a főszervezőről ezen az ülésen szülessen döntés: +3, -1, nem szavazott 1 (Füzessy Tamás, mint érintett). A tábor főszervezője Füzessy Tamás lesz (megszavazva +3 tart 1 arányban). Programfelelős Kaszás Péter, logisztika Kovács Krisztina Anna, besegít Vass Rózsa. (+4 tart1)Vezetőségi határozat: a további szervezőket a tábor főszervezője jelöli ki (csapatvezetők, keretjátékfelelős). Az elnökségnek még a helyszínről, a tábori költségvetésről és a végleges koncepció elfogadásáról kell döntenie.

2. A közgyűlésen beterjesztendő alapszabály- módosítás (tagdíj) Javaslat kiegészítésre a dőlt betűs. Az Alapszabály 6. pontja: "A Közgyűlés szótöbbséggl meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A kizárást kimondó határozat ellen a tudomására jutástól számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni.
Azok a tagok, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek több, mint három hónapja nem teszenek eleget, tagsággal járó jogaik gyakorlásában automatikusan felfüggsztésre kerülnek, amelyet a tagnyilvántartásban rögzíteni kell. A felfüggesztés tényéről és a tagdíjhátralék mértékéről az érintett tagokat tájékoztatni kell.
Azoknak a tagoknak, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek legalább egy éve nem tesznek eleget, egyesületi tagságuk automatikusan megszűnik. Az erről szóló értesítést az érintett személyeknek el kell küldeni. A tagsági viszony ilyen formában történő megszűnése esetén csak a tagnyilvántartásban bekövetkezett hiba bekövetkeztekor van helye a további jogorvoslatnak."

20. "Az Egyesület vállalja:
-célja szerinti előadások, vitafórumok és konferenciák szervezését,
-az általa szervezett szakmai képzéseknek - a jogszabályok feltételei szerinti – tanúsítványok, bizonyítványok kiállítását,
-a céljának megfelelő szakmai kiadványok önköltséges áron való elékészítését az érdekeltek részére.

Az Egyesület kedvezményesen biztosítja a képzéshez szükséges tananyagokat, segédanyagokat. A meghirdetett feladatok, és egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak. Az Egyesület az általa szervezett díjtételekkel terhelt rendezvények, programok, illetve az általa kiadott kiadványok árából saját tagjai számára minden esetben minimum 15% kedvezményt biztosít, de az egyesületi tagok számára akár teljes ingyenességet biztosíthat .
Az Egyesület évente a költségvetés elfogadásával dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.
Az egyesület tagdíja havonta és személyenként (1000.-Ft)azaz egyezer forint. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők a mindenkori tagdíjból 50% kedvezményt kapnak. Rendkívüli esetekben a tag saját kérésére az Elnökség egyedi döntéssel egy adott időszakra csökkentheti a tagdíjfizetési kötelezettségeket (tagdíjcsökkentést is megszavazhat). A tagdíjcsökkentést valamelyik tisztségviselőhöz benyújtott kérelemben írásban kell igényelni. A tagdíjat a tagok az egyesület bankszámlájára kötelesek befizetni az adott negyedév utolsó napjáig. Az Egyesület vagyona az alakuláskor az alapítók által befizetett összeg."
Az tagdíj mértékéről szóló részben nem lesz konkrét összeg, azt a mindenkori Közgyűlés határozza meg (ha nem dönt az ügyben, az előző az érvényes); csak a kedvezményes tagdíjak %- os eltérése a rendes tagdíjtól (önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek -diák, nyugdíjas, Gyes- Gyed 50%, pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek 40%). Az egész év egyösszegű befizetésekor is jár majd kedvezmény, erről szinátn a közgyűlés dönt. A tagoknak joguk van nem élni a kedveményekkel, azt utaláskor a közlemény rovatba írva jelezhetik vagy Rózsával egyeztetve. Ezt az adományt az MTT- nek jogában áll elfogadni. A tagdíj mértékének megállapításakor az adott negyedév kezdetén érvényes állapot kell figyelembevenni.
A jelentkezési lapokon kérni fogjuk a diák-/pedagógus igazolvány számát. A vezetőségi tagoknál legyen mindig néhány csekk, ebből adjanak az arra igényt tartó tagoknak és nevüket jegyezzék fel.

3. A pénzügyi helyzet áttekintése
A Samhaint 12.000 Fttal kell pótolni, Lassira kell pénz, most van 170.000, az őszi találkozó részvételi djíát nem fizette ki az összes olyan ember, aki nem ment el, nekik szólni kell, ha ők befizetik, a őszi talákozóból nincs veszteség. Kismaros téli találkozó költségvetését Molnár Gyula - társszervező - elküldi a vezetőségnek, a Samhainé utólag készül el. Ezentúl semmilyen rendezvény nem kaphat pénzt, amíg be nem nyújtja költésgvetéstervezetét az elnökségnek. Rózsa készít egy minta- költsévetést, amit a jövőben minden szervező megkap.

4. A Közgyűlés lebonyolításának rendje
A vezetőség nem ül külön a többi tagtól, elöl csak a levezető elnökök és a jegyzőkönyvvezető ülnek. Levezető elnökök a javasolt napirendi pontonként váltják egymást: beszámolók (elnök és az elnökségi tagok a területükről) Ery, tagdíjreform Brandír, Lassi Ankalimon, Egyéb Gumipók és Gandalf, a levezető elnökök személyét a Közgyűlésnek meg kell szavaznia. Mandátumvizsgáló bizottság (jelenléti ív és tagdíjügyek) Fazakas Anna, Kaszás Péter, Kiss Kincső, Barna Bálint, Királyházi Csaba. A szavazatszámláló bizottságot a helyszínen jelöli és választja a Közgyűlés, szavazólapok a tagsági kártyák. Egyéb napirendi pont alatt beszélgetés arról, milyen igényei vannak a tagságnak, ehhez Telcontar kérdőívet készít.

5. LEP2006 költségvetése
Még nincs kész, a döntés elhalasztva.

6. Határozat az éves költségvetés elfogadásának rendszeréről
Az őszi Közgyűlés egy megközelítő jövő évi költségvetést fogadhat el (ezúttal Ankalimon terjeszti be az egyebek napirendi pont alatt), a tavaszi Közgyűlésen ez módosítható.

7. Adminisztrációs ügyek és tagnyilvántartás
A kiküldött pénzügyi értesítőkben hibák fordultak elő, ezeket Rózsa és Panda átnézni, az FB segít nekik; ha több hiba van, arról a tagokat értesítik. Az irattár elkészítéshez hiányoznak a 2003. és 2004. évi jegyzőkönyvek, ezek elektronikus formáit Ankalimon és Gumipók keresi, a raktárban lévő papírokat átnézi Panda és Ery.


8. Határozat a tudományos munka koordinálásának elnökségi felelőséről A tudományos munkáért Molnár Gyula a felelős, a +4 tart 1 arányú szavazás értelmében.


9. Egyéb
A Samhain tanulságai: mobillal nem rendelkező ember nem lehet főszervező, a rendezvények résztvevői utólagos befizetésre nem kötelezhetők, ez erkölcsi elvárás; az előzetes jegyvásárlás jobb megoldás. Kevés tapasztalattal rendelkező személy csak akkor lehet főszervező, ha van tapasztalt segítője.
Csoportok : a Közgyűlés végén beszélgetés a helyzetről.
Pályázatok, székház: Ankalimon folyamatosan kerületi polgármestereket keres fel. A Közgyűlésen Ery és Panda megalakítják a pályázatíró csoportot, melynek legfontosabb feladata a székházkeresés lesz, önkormányzatok kulturális bizottságainak küldenek formaleveket.
Raktár: Brandír talált a 14. kerületben, de ez a jelenleginél kisebb és drágább (12 ezer Ft, a jelenlegi 10 ezer havonta).
Nyomdai munkák: a Lassi 2. számának utánnyomására 50 ezer Ft kell, erről döntés a Közgyűlés után. Kalendárium a LEP- re: Gumipók intézi.
Tudományos konferencia: kétnapos kellene, ha erre nem lesz elég előadó, ismeretterjesztő előadások is lehetnek. Lazább, javasolt esti programok.

Utoljára frissítve: szombat, 12 október 2013 16:28

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére