Arda Krónikája - második rész

Arda Krónikája 2.

A Nap első korszaka, más néven az Első Kor a Nap megjelenésével kezdődött. A Nap és a Hold először nyugatról kelet felé vándorolt az égen, majd keletről nyugatra a föld alatt de később megváltozott a mozgás iránya. Ettől kezdve az időt a Nap járása szerint mérték. Az évek és napok hossza megegyezik a valós világ éveinek és napjainak hosszával.

2. rész: az Első Kor
(időszámítás a Nap évei szerint, szöveg a Szürke Krónika alapján)

2: Fingolfin, miután Angband kapujához ért, visszavonul Dor-Daedelothból, és Mithrimben, a Mithrim Tó északi partján ver tábort. Fëanor népe a déli partra húzódik előle. Morgoth mérgező felhőket bocsát a levegőbe, hogy eltakarja a Napot.
5: Fingon megmenti Maedhrost a Thangorodrim csúcsáról, de ehhez le kell vágnia az odabilincselt kezet. A szabadítással elsimul a viszály Fëanor és Fingolfin népei között.
6: Az újraegyesített noldák őrséget állítanak Dor-Daedeloth határára, felderítőket küldenek Beleriandba, hogy felfedezzék az országot, és szövetségre lépjenek az ott élőkkel. A Száműzöttek közül Angrod az első, aki eljut Doriathba, Thingol király elé. Beszél neki a noldák tetteiről, de Fëanorról csak a vitézségét és a halálát említi. Thingol megengedi, hogy a noldák letelepedjenek, de csak északon: "Hithlumban szabadon letelepedhetnek, Dorthonionban is, meg Doriathtól keletre, egészen az Ered Luin lábáig. Máshol az én népem él, nem korlátozhatjátok őket a szabadságukban, és nem foglalhatjátok el az otthonaikat"
7: Angrod elviszi Thingol üzenetét a noldák hercegeihez, Fëanor fiai kigúnyolják. Fingolfin lesz a noldák Nagykirálya, miután Maedhros lemond a hatalomról. Ettől kezdve Fëanor Házát a Kifosztottak népének nevezik. Fëanor fiai külön területeket foglalnak el Beleriand keleti részén, messze Fingolfin népétől.
20: A Mered Aderthad, az Újraegyesítés Ünnepe a noldák között. Sok sindát és zöld-tündét hívnak meg az ünnepségre. A noldák megtanulják a sinda nyelvet. Beleriandból csak Mablung és Daeron érkezik, Thingol üdvözletével.
50: Ulmo nyugtalan álmokat küld Finrodra és Turgonra. Ők ketten elindulnak helyet keresni saját rejtett birodalmuknak.
52: Finrod és Galadriel Thingolnál vendégeskednek. Finrod tanácsot kér Thingoltól, aki mesél neki a Narog folyó közelében álló barlangokról. Finrod itt elkezdi kivájatni Nargothrond csarnokait.
53: Ulmo megjelenik Turgon előtt, és elvezeti őt Tumladen rejtett völgyébe. Turgon később itt építi fel Gondolin városát, a Túna dombján álló Tirion mására.
60: A Dagor Aglareb, a Dicsőséges Csata. Fingolfin és Maedhros seregei megsemmisítik az orkokat, akik a Sirion völgyén át betörtek Beleriandba. A csata után szorosabb lesz az ostromzár Angband körül, megkezdődik Angband Blokádja. Morgoth titokban az emberek közé megy keletre, szolgái tündéket ejtenek foglyul, és Angbandba viszik őket rabszolgának.
60-445: Angband Blokádja. Ez idő alatt béke van a földeken, a noldák fegyverei féken tartják Morgothot. Az emberek is gyarapodnak, néhány csoportjuk eléri Beleriandot.
64: Ismét felébred a nyugtalanság Turgon szívében. Néhány mesterével titokban elkezdi Gondolin építését.
65: A noldák segítségével Círdan tündéi megerősítik Brithombar és Eglarest falait, átépítik a városokat. Eglarest közelében egy szirten felépül Barad Nimras tornya, hogy szemmel tartsa a tengert, ha Morgoth onnan akarna támadni.
66: Melian megtudja Galadrieltől az igazságot a noldák érkezéséről.
67: Thingol tudomást szerez az alqualondëi mészárlásról. Megtiltja a noldák nyelvének használatát egész Beleriandban.
102: Befejeződik Nargothrond építése. Finrod ünnepséget rendez, és megjövendöli, hogy birodalmából semmi nem fog maradni, amit utóda örökölhetne
116: Befejeződik Gondolin építése. Turgon népe titokban elindul Nevrastból. Ulmo megjelenik Turgonnak, és figyelmezteti, hogy ne ragaszkodjon túlságosan a városhoz. Ulmo megjövendöli, hogy egy hírnök érkezik majd Turgonhoz: "Nevrastból jön majd valaki, hogy figyelmeztessen, és tűzön, pusztuláson túl belőle fakad majd a tündék és emberek reménye". Ulmo útmutatása alapján Turgon páncélt és fegyvert készít a jövendő hírnöknek. Végül Turgon is elköltözik, Nevrast ezután elhagyatottan áll egészen Beleriand pusztulásáig.
150: Caranthir népe kapcsolatba kerül a törpökkel. Szövetségre lépnek Morgoth ellen, de barátság soha nem alakul ki a noldák és a Naugrim között.
155: Egy kisebb angbandi sereg betör Hithlumba a Drengist Torkolatán keresztül, Fingolfin serege legyőzi őket. Ezután hosszú évekig béke van Beleriandban. Morgoth felismeri, hogy az orkok segítség nélkül nem jelentenek komoly veszélyt a noldákra.
260: Megjelenik Glaurung, az első az Urulókok (sárkányok) közül. Nagy riadalmat kelt a noldák között, de Fingon lovas íjászai megfutamítják a félig felnőtt szörnyeteget. Ezután majdnem 200 éves béke következik, a noldák és a sindák lassan egy néppé kovácsolódnak.
316: Aredhel, Turgon húga elhagyja Gondolint, Celegorm földjére akar látogatni. Eltéved Nan Elmoth erdejében, Eöl varázslata fogságba ejti. Eöl feleségül veszi Aredhelt, a nő akarata ellenére.
320: Megszületik Maeglin, Aredhel és Eöl fia.
370: Megszületik Bëor, az Edánok Első házának leendő feje, az Ered Luintól keletre.
388: Eriadorban megszületik Haleth, a Vadász, az Edánok Második Házának későbbi vezetője.
390: Eriadorban megszületik Hador, az Aranyhajú, az Edánok Harmadik Házának későbbi feje.
400: Aredhel és Maeglin megszökik Eöltől, és Gondolinba mennek. Eöl titokban követi őket, így rátalál a Rejtett Városba vezető titkos útra. Az őrök Turgon elé viszik, akitől azt követeli, hogy fiával és feleségével elmehessen. Turgon ezt megtagadja, ezután Eöl egy mérgezett dárdával meg akarja ölni Maeglint, de a dárda Aredhelt találja el, aki belehal a sebbe. Eölt halálra ítélik, és levetik a Caragdur sziklájáról. Halála előtt megátkozza a fiát, hogy ő is ilyen halált haljon.
Finrod Ossiriandban találkozik Bëor népével. Bëor Finrod hűbérese lesz, és halálig vele marad. Ossiriandban megszületik Bëor fia, Bregolas.
402: Az orkok megpróbálnak áttörni az Aglon Átjáróján, Maglor és Maedhros Fingon fiainak segítségével visszaveri őket. Bëor is részt vesz a harcban, ő az első ember, aki a tündék oldalán harcol. Megszületik Barahir, Bëor fia.
413: Megszületik Hundor, Haleth fia.
417: Eriadorban megszületik Galion a Szálas, Hador fia.
419: Az Ered Luin árnyékában megszületik Gundor, Hador fia.
420: Haleth népe Beleriandba érkezik, nemsokára követi őket Hador népe is. Haleth népe a Sirion völgyében telepszik le, szabadon vándorol, de a fő szállásuk Brethil Erdejében van. Hador megtudja, hogy Hithlumban sok a szabad föld és kevés a lakó, ezért odaköltözik, és Fingolfin vazallusa lesz. Hador népe az első, amely átveszi a tündenyelvet.
Thingol elrendeli, hogy az emberek csak északon, Hithlumban és Dorthonionban telepedhetnek le, a noldák felelősséggel tartoznak értük. Doriathba ember nem léphet be, még Bëor népéből sem. Melian megjósolja, hogy jönni fog egy ember Bëor Házából, akit Melian Védelme sem tud feltartóztatni. Róla olyan énekek születnek majd, amelyek fennmaradnak Középfölde megváltozása után is.
422: Finrod kérésére Thingol megengedi Haleth népének, hogy Brethil Erdejében telepedjenek le. Fingolfin elkezdi tervezni az Angband elleni támadást.
423: Hador népe eléri Dor-lómint.
424: Megszületik Baragund, Bregolas fia.
428: Megszületik Belegund, Bregolas fia.
432: Dorthonionban megszületik Beren, Barahir és a Férfiszívű Emeldir fia.
436: Haleth fia Hundor feleségül veszi Glorwendilt, Hador lányát.
441: Hithlumban megszületik Húrin, az Állhatatos, Galion fia. Megszületik Handir, Hundor fia.
443: Megszületik Morwen Eledhwen, Baragund lánya.
444: Megszületik Huor, Húrin testvére.
450: Megszületik Belegund lánya, Rían (ő lesz majd Tuor anyja). Ebben az évben meghal Bëor, az Öreg. A tündék először látják az emberek halálát.
455: A Gonosz Év, megkezdődik a Dagor Bragollach, a Hirtelen Tűz Csatája. Az év elején Morgoth szabadjára ereszti régóta gyűjtögetett haderejét. Télközép éjszakáján tűzfolyamok törnek elő, és felperzselik Ard-galen zöld vidékét. Innentől kezdve Anfauglith, a Fojtogató Por lesz a neve. Az első támadásban meghalnak Finarfin fiai, Angrod és Aegnor, valamint sok harcos Bëor népéből. Finrod dél felől próbál segítséget hozni, de legyőzik, és bekerítik Serech Mocsarainál. Barahir csapata kimenti őt, hálából Finrod esküt tesz Barahirnak, hogy bármikor bármiben a segítségére lesz. Barahir megkapja Finrod Gyűrűjét. Barahir visszatér Dorthonionba, hogy összegyűjtse Bëor népének maradékát, Finrod visszavonul Nargothrondba. Hador és fia, Gundor elesnek Eithel Sirion védelmében. Galion lesz a Hador-ház feje. Fëanor fiait legyőzik keleten, az orkok benyomulnak Kelet-Beleriandba Caranthir, Amrod és Amras délre menekül, Celegorm és Curufin egy ideig kitart, később ők is elmenekülnek a Sirion felé. Támadás éri Maedhros Gyepűjét is, Maglor és Maedhros kitart Himring Hegyén, de az orkok kikerülik hegyen álló erődjüket, a Gelion és a Celon folyók között vonulnak be Ossiriandba. Morgoth Fingolfin ellen küldi Szauront, aki beveszi a Tol Sirion szigetén álló Minas Tirith várát. A sziget új neve Tol-in-Gaurhoth, a Szörnyfarkasok Szigete. Orodreth, aki a várat védte, Nargothrondba menekül
456: A Dagor Bragollach során Fingolfin, látva a noldák bukását és népe vereségét, Angband kapuihoz vágtat, és párviadalra hívja Morgothot: "Gyere elő te gyáva király, és harcolj a saját kezeddel! Odúlakó, rabszolgák ura, hazug sompolygó, Valák és tündék ellensége, jöjj elő! Látni akarom az összemart képedet!" Morgoth elfogadja a kihívást, és párviadalban megöli Fingolfint. Thorondor, a Sasok Ura kimenti a harcból Fingolfin testét, és Gondolin közelébe viszi. Turgon sírhalmot emel apjának a Gondolin közeli hegyekben. Fingon értesül apja haláláról, magához veszi a noldák királyságát. A fiát, Erenion Gil-galadot a Sirion kikötőibe küldi.
Barahir a végsőkig védi Bëor népét Dorthonionban, de Morgoth megszállja a vidéket. Ez lesz Taur-nu-Fuin, az Éji Árny Erdeje. Emeldir, Barahir felesége összegyűjti az asszonyokat és a gyerekeket, Brethilbe vezeti őket a veszélyes földről (köztük van Morwen és Rían). Barahir tizenkét társával (köztük a fiával, Berennel), kitart Taur-nu-Fuinban. Morgoth állatok módjára vadászik rájuk.
458: Haleth népe az orkokkal harcol. Segítséget kapnak Doriathból, Beleg, Thingol határőreinek vezére erősítést hoz nekik. Húrin és Huor Haleth népével él, majd Gondolinba mennek, ahol egy évet töltenek Turgon vendégeiként. Ulmo előre figyelmezteti Turgont, bánjon kedvesen Hador Házával, mert tőlük ered majd a noldák reménysége.
460: Szauron tőrbe csalja a Boldogtalan Gorlimot, aki felfedi neki Barahir rejtekhelyét. Az orkok megölik Barahirt és megmaradt tizenegy társát. Beren bosszút áll apja gyilkosain, visszaszerzi apja Gyűrűjét, amit Finrodtól kapott. Magányosan él Dorthonionban, Morgoth lényeire vadászik. Morgoth vérdíjat tűz ki a fejére.
462: A noldák lassan magukhoz tértek a csapásból, és kezdik visszaszerezni az elvesztett területeket. Morgoth újra támad, hogy megerősítse a Bragollach alatt megszerzett területeket. Támadást indít Hithlum ellen, de az Ered Wethrin hegyei ellenállnak a rohamnak. Az Eithel Sirionnál elesik Galion, Fingon szolgálatában. Húrin lesz a Hador-ház feje, visszaszorítja az orkokat Anfauglithba. Északról Morgoth serege betör Hithlumba, Fingont bekerítik. Círdan hajói a Drengist torkolatához érkeznek, segítséget hoznak Fingonnak.
463: A Füstösképű Emberek megérkeznek Beleriandba. Maedhros szövetségre lép velük. Bór és fiai Maedhrost követik, Ulfang és fiai Caranthirt.
464: Berent kiűzik Dorthonionból, átjut Melian Védelmén. Neldoreth erdejében találkozik Lúthiennel, varázslat száll rá. Dor-lóminban megszületik Túrin, Húrin fia.
465: A tavasz megérkezésekor Beren megszabadul a varázslattól. Tinúvielnek nevezi Lúthient, egymásba szeretnek. Berent Thingol király elé viszik, ahol megkéri Lúthien kezét. Thingol kigúnyolja Berent, és egy Szilmarilt kér menyasszony-váltságul Lúthienért. Beren Nargothrondba megy és Finrod segítségét kéri. Nargothrondban tízen csatlakoznak Finrodhoz, az ott élő Celegorm és Curufin a hatalom megszerzésén gondolkozik.
Szauron foglyul ejti Beren és Finrod csapatát, börtönbe veti őket Tol-in-Gaurhoth szigetén. Társaikat egyenként felfalja egy farkas, de senki nem árulja el a küldetést. Finrod alulmarad a Szauronnal vívott varázspárbajban, majd megmenti Berent, mikor a farkas őt akarta felfalni. Finrod meghal a farkassal vívott kézitusában.
Lúthien Beren után indul, Celegorm és Curufin foglyul ejti. Huan, a vadászkutya segítségével Lúthien megszökik, elér Szauron várához. Elűzi Szauront, megtisztítja a szigetet a gonoszságtól. Huan legyőzi Szauron farkasait. Nargothrondban Orodreth lesz a király.
Beren visszavezeti Lúthient Doriathba. Az úton találkoznak Celegormmal és Curufinnal, Beren legyőzi őket, de megsebesül. Gyógyulása után egyedül indul Angbandba, de Lúthien utoléri Huannal Anfauglith határán.
466: Beren, Lúthien és Huan elvarázsolt alakban bejut Angbandba, Huan és Lúthien legyőzi Morgoth farkasát, Carcharothot. Lúthien tánca elkábítja Morgothot, Beren az Angrist késsel kivág egy Szilmarilt Morgoth koronájából. A második Szilmaril kivágásakor elpattan a kés, Angband lakói felébrednek.
Menekülés közben Carcharoth leharapja Beren kezét és a Szilmarilt. A farkas megőrül, elvágtat dél felé. Thorondor segítségével Beren és Lúthien eljut Doriathba, ahol Beren felmutatja megharapott karját, és Camlostnak, üres kezűnek nevezi magát. Thingol megenyhül Beren iránt, hozzáadja Lúthient. Melian meggyógyítja Berent.
Carcharoth a Szilmariltól hajtva betör Doriathba, Thingol, Beren, Mablung, Beleg és Huan hajszát indít utána. A farkas megsebesíti Berent, Huan megöli a farkast, de ő is elpusztul. A Szilmaril előkerül a farkas gyomrából, Beren Thingolnak adja: „Most már teljesült a küldetés”. Beren belehal a sebesülésbe.
467: Lúthien belehal a bánatba. Thingol belerokkan lánya halálába.
468: Megalakul Maedhros Szövetsége. A törpök, Bór és Ulfang emberei, Fingon és Turgon népe, valamint Haleth népe készül a háborúra. Haleth évközben meghal, a népét Hundor vezeti tovább.
469: Maedhros Szövetségének első erőpróbája: kiűzik az orkokat Beleriandból. Morgoth kémeket küld a Szövetség tagjai közé.
Beren és Lúthien visszatér az élők közé, miután Beren visszatérhetett a halálból, és Lúthien az embersorsot választotta, Lúthien Menegrothba megy, és meggyógyítja Thingolt. Beren és Lúthien Tol Galen szigetére költöznek, ott élnek életük végéig.
470: Megszületik Dior, Beren és Lúthien fia.
471: Huor feleségül veszi Ríant, Belegund lányát.
472: A Gyász Éve, a Nirnaeth Arnoediad csatája. Ulfang és fiainak árulása miatt Morgoth serege legyőzi Maedhros Szövetségét. Gothmog megöli Fingont, Bór és fiai végeznek Ulfanggal. Azaghâl, a törpök vezére megsebesíti Glaurungot, de elesik a csatában. Húrin és Huor fedezik Turgon seregének visszavonulását. Huor meghal, Húrint élve elfogják az orkok, és Morgoth elé viszik. Morgoth megpróbálja megrontani, de Húrin kigúnyolja. Morgoth ezért megátkozza Húrin családját, és kiülteti a Thangorodrim egyik sziklájára, ahol Morgoth szemével mindent lát, és Morgoth fülével mindent hall.
A vadonban megszületik Tuor, Huor és Rían fia. Morwen Doriathba küldi a fiatal Túrint. Morgoth a vele szövetséges Keletlakóknak adja Hithlumot, akik rabszolgasorba vetik az ott élő embereket.
473: Megszületik Nienor, Túrin húga. Túrin bejut Doriathba, Thingol a fiává fogadja és felneveli. Morgoth megostromolja és elfoglalja Círdan városait. A túlélők Balar Szigetére menekülnek. Turgon kérésére 7 hajó indul nyugat felé, hogy segítséget kérjenek a Valáktól. A Nyugatra egy sem ér el, és később csak egy hajó tér vissza.
481: Túrin felnő, és részt vesz a harcokban Beleg oldalán.
484: Túrin tiszteletére ünnepséget rendeznek Menegrothban. Az egyik vendég, Saeros kigúnyolja Túrint a megviselt külseje miatt. Túrin dühében agyonüti, majd félve Thingol dühétől elmenekül. Egy törvényen kívüli csapatot szervez a vadonban emberekből és tündékből.
487: Túrin társai elfogják Beleget, aki barátja keresésére indult. Elmondja Túrinnak, hogy Thingol megbocsátott neki és visszavárja, de Túrin nem akar visszatérni Menegrothba. Rejtekhelyet épít Dimbar földjén a Sirion és a Mindeb folyók között.
488: Tuor meg akar szökni Dor-lóminból, Lorgan, a Keletlakók vezére elfogatja és rabszolgává teszi. Tuor három év múlva megszökik, és törvényen kívüliként él Mithrimben.
Haldírt, Orodreth fiát elrabolják az orkok, és felakasztják egy fára. Ettől kezdve a nargothrondi tündék még más tündéket sem engednek a földjükre.
489: Guilin fia Gwindor, aki a Nirnaeth csatájában esett fogságba, megszökik Angbandból.
Ban fia Blorden, aki Túrin csapatának tagja, elárulja Túrin búvóhelyét az orkoknak. Túrint harcban elfogják az orkok, és Angband felé viszik, a harcban megsérült Beleg az elesettek között marad. Thingol küldöttei rátalálnak, és visszaviszik Menegrothba, ahol Melian meggyógyítja. Beleg Túrin keresésére indul, Taur-nu-Fuinnál találkozik Gwindorral. Együtt üldözik az orkokat, egy este elérik a táborukat, és észrevétlenül elhozzák Túrint. Miközben Beleg próbálja kioldozni, Túrin felébred, és ijedtében megöli Beleget a saját kardjával. Túrin elméje megbomlik. Gwindor eltemeti Beleget, majd elindul Túrinnal Nargothrond felé.
490: Ivrin vize kigyógyítja Túrint az őrületből. Gwindor elvezeti Nargothrondba, ahol Finduilas, Orodreth lánya felismeri régi szerelmét, Gwindort.
490-495: Túrin Nargothrondban él Mormegil néven. Beleg fekete kardját újrakovácsolják, Túrin a Gurthang nevet adja neki. Finduilas beleszeret Túrinba. Nargothrond népe Túrin javaslatára felhagy a rejtőzködéssel, és nyíltan harcol Morgoth ellen. Felépül a nagy híd Finrod kapuja előtt. A Falastól a Sirionig terjedő területről kiűzik az orkokat.
494: Morwen és Nienor elmenekül Dor-lóminból, Doriathba mennek.
495: A tumhaladi csata. Nargothrond serege vereséget szenved az orkoktól, akiket Glaurung vezet. Orodreth, Nargothrond királya elesik. Túrin kimenti Gwindort a csatából, majd Nargothrondba siet, hogy megmentse Finduilast. Az orkok kifosztják Nargothrondot, Glaurung a kapu előtt varázslatot bocsát Túrinra, aki így nem tudja megakadályozni, hogy a rabokat Angbandba vigyék. Túrin később üldözőbe veszi az orkokat, akik útközben megölik Finduilast. Glaurung berendezkedik Nargothrond barlangjaiban. Túrin megérkezik Dor-lóminba, megszabadul Glaurung varázslatától, és megöli Broddát, a Keletlakót, aki anyja és húga gazdája volt. Orkok támadnak Brethilre, Handir elesik.
Thingol hírt kap Nargothrond elestéről. Ulmo irányításával Tuor eljut Nevrastba, megtalálja a páncélt, amit Turgon hagyott hátra. Ulmo megjelenik Tuornak, és azonnal Gondolinba küldi. Tuor találkozik Voronwëval, ő lesz a vezetője Gondolinba. Ulmo segítségével eljutnak Gondolin kapujáig (útközben látják Túrint), ahol az őrök elfogják és Turgon elé viszik őket. Tuor elmondja Ulmo üzenetét Turgonnak, de Maeglin Tuor ellen beszél. Turgon nem hallgat Ulmo tanácsára, de Tuorral kedvesen bánik.
496: Túrin Brethilbe érkezik, segít a haladin népnek az orkok elleni harcban. Az Erdők Vademberének nevezi magát. Dorlas, az erdei emberek vezetője elmondja Túrinnak, hogy halt meg Finduilas, megmutatja neki Haudh-en-Elleth halmát, Finduilas sírját. A sírnál Túrin sötétségbe zuhan. Dorlas felismeri Túrint a fekete kardjáról, az erdei emberek befogadják, elviszik a szállásukra, Amon Obel hegyére. Brandir, Haleth népének vezetője meggyógyítja Túrint. Túrin felveszi a Turambar nevet.
Thingol megtudja, hogy a nargothrondi Mormegil maga Túrin. Morwen Melian tanácsa ellenére elindul Nargothrond felé, Nienor követi. Thingol Mablung vezetésével kísérőket ad melléjük. A társaság eléri Amon Ethirt, itt Mablung tábort ver, és egyedül indul Nargothrondba. Glaurung mérgező párát szít a Narog folyó vizéből, ez belepi a környéket és megvadítja a társaság lovait. Morwen eltéved a ködben, Nienor elszakad tőle. Nienor felmegy egy dombra, és szembetalálja magát Glaurunggal, aki varázslatot bocsát rá, és elveszi az emlékeit. A visszatérő Mablung rátalál Nienorra, és lassan visszavezeti Doriath felé. Egyik éjszaka orkok támadnak rájuk, Nienor félelmében Brethil Erdejébe menekül, Finduilas sírjáig.
Turambar rátalál, visszaviszi az erdei emberek táborába. Hiába kérdezi a lány nevét, az nem beszél, csak sír, ezért elnevezi Nínielnek.
497: Turambar nem vonul háborúba. Beleszeret Nínielbe, megkéri a kezét. Níniel egyelőre visszautasítja. Brandir próbálja lebeszélni a lányt Turambar szerelméről, és elárulja neki, hogy Turambar valójában Túrin.
498: Túrin ismét megkéri Níniel kezét. Választás elé állítja: ha hozzá megy, nem vonul háborúba. Ha visszautasítja, harcolni fog. Níniel örömmel elfogadja, nyárközép napján összeházasodnak. Az év vége előtt az orkok megtámadják Brethilt, de Túrin nem harcol, ahogy megígérte. Az erdei emberek azzal vádolják, hogy nem segíti a népet, amelyik befogadta. Túrin ismét fegyvert fog, összegyűjti Brethil embereit, és legyőzik az orkokat. Glaurung megtudja, hogy a Fekete Kard Brethilben van.
499: Tavasszal Níniel terhes lesz, bánat szállja meg. Hírek jönnek Brethilbe, hogy Glaurung elindult Nargothrondból. Túrin átveszi az erdei emberek irányítását, Brandir elveszti minden befolyását. Túrin elindul Glaurung ellen, csak ketten tartanak vele: Dorlas és Hunthor. Níniel titokban Túrin után megy.
Túrin eléri a Teiglin folyónál a Nen Girithet, ahol Glaurung pihen. Dorlas félelmében visszafordul, Túrin és Hunthor átkel a folyón. Egy lezuhanó szikla megöli Hunthort. Túrin a Gurthanggal megöli Glaurungot. A sárkány kibuggyanó vére megsebesíti Túrint. Níniel Brandir segítségével rátalál Túrinra, ellátja a sebeit. Glaurung kimúlása előtt megszólal, visszaadja Níniel emlékeit, így ő megtudja, hogy a saját bátyjától terhes. Níniel leveti magát Cabed-en-Aras szirtjéről.
Túrin magához tér, Brandir elmondja neki, amit a sárkánytól hallott. Túrin dühében megöli Brandirt.
Mablung rátalál Túrinra, és elmeséli neki, hogyan vesztették el Morwent és Nienort, mikor a sárkánnyal találkoztak. Túrin rádöbben az igazságra, és öngyilkos lesz. Mablung és társai az erdei emberekkel együtt eltemetik Túrint a Gurthang darabjaival együtt. Követ állítanak a sírjára, és ráírják: „Túrin Turambar, Dagnir Glaurunga.” Alá odaírják: Nienor Níniel.

Itt véget ér a Szürke Krónika szövege.

(Forrás: History of Middle-Earth XI: War of the Jewels – The Grey Annals)Kiegészítés az Esztendők Krónikája és a Szilmarillion alapján:

500: Megszületik Eluréd és Elurín, Dior két fia.
501: Morgoth szabadon ereszti Húrint. Húrin Hithlumba megy. Mivel Angbandból érkezik, senki nem meri feltartóztatni, sem befogadni, mert Morgoth szolgájának hiszik. Mivel nem találja Hithlumban Morwent, Húrin Gondolin felé indul. Az Echoriath falai előtt hába keresi a bejáratot, ezért Turgont szólítja, de Gondolinból nem érkezik válasz. Így akaratlanul elárulja Morgothnak Gondolin helyét.
Húrin találkozik Morwennel Túrin és Nienor sírjánál. Morwen meghal, Húrin a gyermekei mellé temeti.
502: Gondolinban Tuor feleségül veszi Idrilt, Turgon lányát. Húrin Nargothrondba érkezik, megöli Mîmet, az Apró Törpöt. Elhozza a kincstárból a Nauglamírt, amit Finrodnak készítettek a törpök. Húrin Doriathba megy, a határőrök Thingol elé viszik. Húrin haragjában Thingol elé veti a Nauglamírt, mint „fizetséget a családja ellátásáért” Melian felszabadítja Húrint Morgoth átka alól. Húrin távozik Doriathból. A legendák szerint a Tenger partjára ment, és a vízbe vetette magát.
Thingol megkéri a nála dolgozó törpöket, hogy egyesítsék a Szilmarilt és a Nauglamírt. A törpök elvégzik a feladatot, de nem akarják visszaadni az új ékszert. Megölik Thingolt, de a doriathi tündék szinte mindegyikükkel végeznek. Thingol halála miatt Melian elhagyja a testét és visszatér Valinorba. Doriath védelem nélkül marad.
503: A Doriathból megmenekült törpök sereggel térnek vissza, lerombolják és kifosztják Menegrothot. Beren értesül Doriath pusztulásáról. Diorral, a zöld-tündékkel és az entek segítségével megsemmisíti a visszafelé tartó törp sereget Sarn Athradnál, az Ascar folyó gázlójánál. Doriath kincsei elsüllyednek a folyó vizében, ezért az új nevet kap: Rathlóriel. Beren megtalálja a Szilmarilt, hazaviszi Lúthiennek. Dior Doriathba megy, újjáépíti a birodalmat. Megszületik a lánya, Elwing.
505: Tol Galen szigetén meghal Beren és Lúthien. Egy küldönc Doriathba viszi a Nauglamírt a Szilmarillal.
509: Fëanor fiai megtudják, hogy a Szilmaril ismét Doriathban van. Maedhros egy ideig féken tudja tartani fivéreit, de télen váratlanul rátörnek Menegroth csarnokaira. A Második Testvérmészárlás. A túlélők a Sirion deltájához menekülnek. Ulmo utoljára figyelmezteti Turgont a Gondolint fenyegető veszélyre. Morgoth szolgái elfogják Maeglint.
510: Maeglin elárulja Morgothnak a Gondolinba vezető titkos utakat. Egy reggel Morgoth seregei megtámadják a várost. Turgon meghal a királyi palota védelmében. Maeglin megpróbálja elrabolni Idrilt és Eärendilt, de Tuor végez vele, és letaszítja a városfalról. Ecthelion, a Szökőkutak Ura és Gothmog, a Balrogok Ura párviadalban megöli egymást. Gondolin túlélői Tuor és Idril vezetésével egy titkos úton kimenekülnek a városból. A hegyekben egy Balrog támad rájuk. Glorfindel végez vele, de ő is meghal.
511: Gondolin túlélői a Sirion deltájához érkeznek.
524 körül: Tuor és Idril elhajóznak a Nyugat felé. A sorsukról semmit nem tudni, de a legendák szerint eljutottak Valinorba, és Tuort befogadták a noldák.
530: Eärendil feleségül veszi Elwinget, Dior lányát, aki a Szilmarilt őrzi.
532: Megszületik Elrond és Elros, Eärendil és Elwing ikerfiai, a féltündék.
534 körül: Eärendil megépíti Vingilot nevű hajóját, megkezdődnek utazásai. Bejár sok tengert, de a szíve mindig hazaviszi a családjához.
538: A Harmadik Testvérmészárlás. Fëanor fiai megtámadják a Sirion deltájában élőket, hogy megszerezzék a Szilmarilt. Elrondot és Elrost fogságba ejtik, de Maedhros szeretettel bánik velük. Elwing a Szilmarillal a Tengerbe veti magát, majd madár képében eljut a tengeren hajózó Eärendilhez. Együtt indulnak Valinor felé.
540: Eärendil megérkezik Valinorba. Morgoth seregei ismét támadnak, a tündék és emberek maradéka Balar szigetére menekül.
547: Megérkezik a Valák serege Nyugatról. Eönwe nagy haderővel száll partra Beleriandban.
550-597: A Nagy Csata, a Harag Háborúja. A Nyugat serege megsemmisíti Morgoth minden haderejét, Beleriand földje is elpusztul. Morgoth utolsó eszközként szabadjára ereszti a repülő sárkányokat, ez majdnem megfordítja a csata kimenetelét. Eärendil, akit a Valák a Szilmarillal és a hajójával az égre helyeztek, legyőzi Fekete Ancalagont, a legnagyobb sárkányt. Morgoth Angband legmélyére menekül, de elfogják, megkötözik az Angainor lánccal, és Valinorba viszik. A Valák serege visszaszerzi a két megmaradt Szilmarilt is.
597: Maedhros és Maglor, Fëanor két életben maradt fia elrabolja a két Szilmarilt Eönwe táborából, de nem tudják megtartani őket. Maglor a Tengerbe dobja, Maedhros a kínzó fájdalom miatt egy tüzes szakadékba ugrik vele.
600: A tündék nagy része Nyugatra indul, Tol Eressëán telepednek le. Az edánok megkapják a Valáktól Númenor szigetét. Az Első Kor vége.

(Forrás: History of Middle-Earth XI: War of the Jewels – Tale of Years)

Készítette: Ulmo

Utoljára frissítve: vasárnap, 25 augusztus 2019 10:54

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére