Amit az orkokról tudni illik...

Amit az orkokról tudni illik...

Az orkok származása

Az orkok származásáról több elmélet is napvilágot látott. Tolkien nem ad egyértelmű magyarázatot, hanem különböző szereplőkkel mesélteti el a lehetséges "eredetmítoszokat".
Az első - talán legismertebb - a tündék által is hangoztatott változat szerint maga Melkor, azaz Morgoth Bauglir, fogságba ejtett tündékből tenyésztette ki az orkokat még az Óidőkben, Ilúvatar gyermekeinek megcsúfolására. A Melkor által használt eljárásról nem lehet biztosat tudni, de nem kétséges, hogy az első orkok megszületéséig kínokkal és mágiával zsúfolt, igen hosszú út vezetett.
A létrehozás tárgyalása során felmerülő első kérdés, hogy Melkor használt-e bármilyen feával ("lélekkel") rendelkező "alap-lényt" az orkok kialakításához, vagy maga teremtette a szolgáit. A kérdés A szilmarilok különböző szövegváltozataiból adódik, ahol nem minden esetben jelenik meg egyértelműen az "alapanyag" mibenléte, vagy egyáltalán a léte. Másrészt azt biztosan tudjuk, hogy a teremtés képességével egyedül Eru rendelkezett, így Morgoth önmagában nem lehetett képes az orkok megteremtésére, ezért - a rendelkezésünkre álló tudásanyag figyelembevételével - biztosra vehető, hogy az orkok valamilyen feával rendelkező lénytől, lényből származnak. Igaz ugyan, hogy ez az állítás is csak akkor állja meg a helyét, ha elfogadjuk, hogy az orkok rendelkeznek feával, mert - akárcsak rengeteg egyéb kérdésről az orkokkkal kapcsolatban - erről sem jelent meg konkrét információ. Az orkok feájanak kérdését több szempontból vizsgálhatjuk. Elsősorban tudnunk kell azt, hogy Tolkien világában a beszédkészség különbözteti meg a feával rendelkező lényeket a feával nem rendelkező lényektől. Az első kategória tagjai közé sorolhatunk elméletileg: tündéket, embereket, törpöket, hobbitokat, orkokat, trollokat, enteket, Manwe sasait és a sárkányokat. A második kategóriába tartozik minden más (pl. állatok), így ide tartozik a két beszélő állat: Huan és Roac is, hiszen ők nem állandó jelleggel beszéltek, csak különleges alkalmakkor. Mivel a fea meglétét, vagy nemlétét a beszédkészséggel lehet bizonyítani, érdemes megnézni, hogyan is vélekedett Tolkien az orkok beszédéről, kommunikációs képességéről:

"Az orkok és a trollok viszont úgy beszéltek, ahogy éppen jólesett nekik, nem becsülve sem a szavakat, sem a dolgokat, és a nyelvük valójában romlottabb és mocskosabb volt, mint ahogy ebben a könyvben bemutatom. Azt hiszem, az olvasó ennyivel is beéri, bár a hívebb ábrázolásra se lett volna nehéz mintákat találnom. Nagyjából hasonló beszédet ma is hallhatunk az ork-lelkűektől: a gyűlölet és a megvetés burjánzásában szikessé vált nyelvünk annyira elszakadt mindentől, ami jó, hogy kifejezőerőt is csak azok találnak benne, akik a durvaságot erőnek érzik."

Ebből az tűnik ki, hogy az orkok képesek voltak beszélni, habár ennek a beszédnek az értéke, nyelvészeti és esztétikai szempontból nem feltétlenül több mint az állati kommunikáció. Azt is tudjuk a Pippint és Trufát elrabló orkokról, hogy a különböző törzsekből származó egyedek nem értették egymás nyelvét, viszont - többé-kevésbé - mindannyian beszélték a Közös Nyelvet.
Amit még megemlítésre méltónak tartok - holott az orkok származásáról nem tudunk meg többet, sőt - az az orkok és trollok közti kapcsolat. Mindkét fajt Morgoth teremtette. Tolkien egy kalap alá veszi ezek beszédkészségét, tehát rendelkezniük kell feával. Hogy ez miért lényeges? Mert tudunk valamit a trollok "alapanyagáról":

"... ebben a percben a fény ellepte a dombot (...) Vilmos, (...) Albi és Toma pedig sziklaként merevedtek meg, (...) mert a trolloknak még napkelte előtt vissza kell kerülniük a föld alá, vagy pedig azzá változnak, amiből eredtek, a hegyek anyagává, s többet nem mozdulnak."

Tehát, ha tudjuk, hogy mindkét fajt u.a. a hatalom hozta létre, és ismerjük a trollok - egyik - alapanyagát, akkor feltételezhető, hogy az orkok is rendelkeznek valamilyen élettelen, vagy legalábbis fea nélküli "komponenssel". Ezt az állítást támaszthatja alá Tolkien egy másik elmélete mely szerint Melkor az orkokat - részben - különböző állatokból tenyésztette, fejlesztette tovább.
Az orkok másik számottevő tulajdonsága, ami a tündékkel való rokonságra utal, a hosszú életük, amit az örökös háborúskodás miatt ritkán fejeznek be "szeretteik" körében. Ugyan nincsen pontos információnk arról, hogy az orkok, a tündékhez hasonlóan örök életűek lennének, de azt tudjuk, hogy Azog, valamint a fia, Bolg, - két nevezetes ork vezér - között több mint 200 év korkülönbség volt, és Bolg "pályafutása" bevégzésekor - aminek végére illendően egy törp fejszéje tette a pontot - kb. 142 éves lehetett.
Ugyancsak a tünde örökségre utal az orkok szaporodása, amiről Tolkien írja, hogy ugyanolyan formában történt, mint "Ilúvatar idősebb gyermekei"-nek (azaz a tündék) esetében.

Összefoglalva a leírtakat: Az orkokat Melkor alkotta meg, még az Óidőkben. Mivel ő maga nem rendelkezett elég hatalommal, hogy saját lényeket teremthessen, ezért valószínűleg Ilúvatar gyermekeit, a tündéket korcsosította el - kínzással és varázslattal - a hosszú évek alatt. A korcsosítás során felhasználhatott még különböző fajokat ahhoz, hogy elérje célját, ami nem volt más, mint, hogy megteremtse a tündék ellentéteit, hogy kigúnyolja a teremtés csodáját.


Az ork család, az orkok szaporodása

Arról, hogy az orkok hogyan élték mindennapjaikat, nem sokat tudunk. Hogy az emberek és tündék által ismert család fogalma nem létezett az ork közösségeken belül az szinte bizonyos, hisz Tolkien leírásai alapján elképzelhetetlen az épp ebédnél üldögélő, békésen csevegő ork apuka, ork anyuka és néhány ork poronty képe. Azt mégis tudjuk, hogy a származás valamilyen jelentőséggel bírt számukra, hisz másképp nem tartották volna számon az apa-fiú viszonyt. Hogy mégis számon tartották azt már az előzőekben, Azog és Bolg kapcsán láthattuk.
Egy másik vélemény - Tolkien valamely jegyzetére hagyatkozva - az orkok szaporodásáról azt mondja, hogy a békákhoz hasonlatos módon szaporodtak. E kijelentés kapcsán két eshetőséget látok elképzelhetőnek. Az egyik, hogy itt nem konkrétan a szaporodás lezajlásáról van szó, hanem annak sebességéről, illetve hatékonyságáról. Másrészt mivel Sauron alig 100 év alatt óriási ork hordát mozgósított elképzelhető, hogy valamilyen mesterséges "szaporítást" használt, ahol az orkok a békapetékhez - külsőségekben és mennyiségben - hasonlatos "keltetőkből" lettek. Erre az elméletre semmilyen konkrét forrás nem nyújt bizonyítékot, de a film kedvelőinek egy tetszetős gondolat lehet.
Egy, lehetséges - talán nevezhetem így - érdekesség még az orkokkal kapcsolatban, - amiről ugyancsak nincs konkrét leírás, viszont sejteni lehet a körülményekből - hogy valamilyen szinten szexuálisan vonzódhattak a tünde nőkhöz, hisz tudjuk, hogy Elrond felesége, Celebrían orkoknak "esett áldozatul" miközben Lórienbe utazott.
Tudjuk azt is, hogy léteztek ember és ork keverékek, viszont a "keveredés" körülményeit - erőszakos, mágikus, stb. - nem ismerjük.

Ezt a részt is összefoglalva : Az orkok tündék és emberek módjára szaporodtak, valószínűleg óriási hatékonysággal. Az az "eretnek" nézet mely szerint békák módjára szaporodtak, valószínűleg a szaporodás sebességére utalhat.


Orkok, "goblinok" (koboldok), manók

Az orkokat Tolkien több néven is említi művében. A különböző nevek a fordítások során módosult értelemmel kerültek be a rajongói köztudatba. Ilyen kérdéses megnevezés az angol "goblin" (a magyarban: kobold) és A babó régi fordításában a manó. Mindkét név az orkokat jelöli. A "goblin" (kobold) megnevezést inkább a kisebb orkokra használják, míg a nagyobb termetű fajtársaikra a "hobgoblin" (óriáskobold) név illik. Tolkien leggyakrabban a Ködhegységben tanyázó orkokat jelöli a "goblin" (kobold) megnevezéssel. Egyébként az angol "goblin" szó eredetére két elfogadható magyarázatot ismerünk:
1. A gobelin szóból ered, ami a gobel kicsinyítőképzős változata, és a kobold szóból származtatják.
2. Egy régi angol tündérmesében Ghob, a gnóm király követőit nevezik Ghoblingsnak. Néhányan innen eredeztetik a "goblin" megnevezést.
Az orkok egyéb megnevezései: orch és többes száma yrch sindául, orco quenyául, valamint az uruk és a snaga a fekete nyelven, de ezek már nem magát az ork fajt, hanem különböző tulajdonságú egyedeket jelölnek.

Összefoglalva : az ork, a "goblin" (kobold) és a manó egyazon faj különböző megnevezései (illetve eltérő fordításai).

Kiegészítés:

Az angol "goblin" szó hivatalos magyar fordítása az Egységes Magyar Tolkien Terminológiai Jegyzék szerint kobold. Részleteket erről a kérdéskörről itt olvashatsz:

http://tolkien.hu/index.php?option=com_thcm&categoryId=211&contentType=FAQ&contentId=2804&Itemid=211&page=1


Ork alfajok

Az orkok három egyértelműen megnevezett alfajjal rendelkeznek. Egyik az uruk (mordori fekete uruk vagy uruk-hai, hogy a két megnevezés azonos alfajt takar-e, az kérdéses), ez a nagyobb termetű, harcos orkokat jelenti. A második csoport a snagák csoportja. Ezek a kisebb termetű, gyengébb orkok, nevük nagyjából "rabszolga"-ként fordítható. Belőlük válnak a nyomkövetők, mert jobbak az érzékszerveik, mint nagyobb, a fegyverforgatásra alkalmasabb fajtársaiknak. Végül még vannak a hegyi-orkok, akik ugyancsak nem túl termetesek és a harcban sem jeleskednek.
A könyvekben még találkozunk mordori (lugbúrzi), vasudvardi és moriai orkokkkal, de nem mindig világos a köztük lévő különbség. A Képes Útmutató c. kiadvány így ír a moriai orkokról:

"Moria orkjai: sötét a bőrűek, sápadtak, dülledt szemük van, mellyel a föld alatti sötétséghez alkalmazkodtak, itt szinte rovarok módjára tengődnek, páncéljaik tüskéi segítségével közlekednek föl-le Khazad-Dum falain és oszlopain."

A mordori és vasudvardi orkok között a legjelentősebb különbség, hogy míg az előbbiek Sauront, addig az utóbbiak - értelemszerűen - Sarumant szolgálták. A vasudvardiakról még tudni kell, hogy a mordori orkoknál valamivel erősebbek lehettek, és a többi orkkal ellentétben nem gyengültek el a napfénytől.

Összefoglalva : Három konkrétan megnevezett alfajjal találkozhatunk: uruk vagy uruk-hai, snaga és hegyi-ork.


Uruk, uruk-hai

"Az uruk szó a Fekete Beszédben kétségtelenül rokona a rohaniak által is használt ork szónak, bár így szabályszerűen csak a nagy katona orkokat nevezték, amelyek azidőtájt özönlöttek Mordorból és Vasudvardból. A kisebb fajtákat- főleg az uruk-hai orkok- snagának, (rab)szolgának nevezték."
 (A GyU Függelék)

Ugyancsak a Képes Útmutató követi el - mert ez már elkövetés, hisz felér egy bűnténnyel - a következő leírást:

"Uruk-hai: ork-goblin keresztezés. Könnyű őket felismerni Saruman Fehér Kezének jeléről, melyet a csatában viselnek."

Ez a meghatározás több szempontból sem állja meg a helyét. Elsősorban, mint arra már kitértem, egy ork alfaj nem lehet "ork-goblin" keverék, mivel az ork és a "goblin" (kobold) megnevezés ugyanazon faj egyedeit jelöli. Ugyancsak a GyU Függelékéből derül ki, hogy az uruk orkok 2475-ben rajzottak ki Mordorból, és elfoglalták Osgiliathot. Ez jóval korábban történt, mint ahogy Saruman egyáltalán megtelepedett volna Vasudvardban, így téves az az elképzelés, mely szerint csak a vasudvardi orkokat nevezték uruk-hainak. Az viszont tény, hogy ezek a lények uruk-hainak tartották magukat és bírták a napfényt, így elképzelhető, hogy Szilszakáll sejtése alapján, Saruman valóban megpróbálta keresztezni az embereket az orkokkal. Szilszakáll véleménye, Göncz Árpád fordításában így hangzik:

"... ezek a vasudvardiak inkább a gonosz emberekre hasonlítanak. A Nagy Sötétségből támadt gonosz jószágoknak az a jellemzőjük, hogy nem bírják a napot; de Saruman orkjai, ha gyűlölik is, elviselik. Kíváncsi lennék, mit művelt velük? Vajon emberek, akiket tönkretett, vagy az ork-vért embervérrel vegyítette? Ez, ha így van, sötét gonoszság!"

Egy másik elgondolás az uruk orkokkal kapcsolatban, hogy mivel a Harmadkorban tesznek róluk először említést, elképzelhető, hogy maga Sauron tenyésztette ki őket, majd Saruman megpróbálta feljavítani a képességeiket.
Az uruk-hai jelentését vizsgálva rájövünk, hogy a "hai" a Fekete Beszédben népet, fajtát jelent, így az uruk-hai nem jelent egyebet, mint uruk-népét.

Összegezve : az uruk és az uruk-hai ugyanazt az ork alfajt jelenti, amit valószínűleg Sauron fejlesztett ki, és Saruman megpróbálta emberekkel keresztezni őket.


Az orkok írása

Többször is felmerül a kérdés, hogy milyen jeleket használtak írásra az orkok, vagy egyáltalán ismerték-e az írás valamely formáját. A kérdésre a választ - szerencsére - könnyen meg lehet adni, hisz több idézet is a rendelkezésünkre áll, ami az orkok írásra való képességét bizonyítja.

"A certh-ek régebbi és egyszerűbb változata a Másodkorban terjedt el kelet felé, és ismertté vált számos népség, emberek, törpök, sőt még az orkok között is, akik céljuknak és ügyességüknek (vagy ügyességük hiányának) megfelelően változtattak rajtuk."

"... a kezdetlegesen kimázolt kő a homlokán egyetlen nagy, vörös szemet viselő, vigyorgó arcot formázott. Térdén és roppant trónusán, egész talapzatán idétlen firka, s közte az ocsmány jelek, amelyeket Mordor népe használ."

Összefoglalva : Az orkok használtak különböző írásjeleket, ezek nagy része a másodkori certhből származott.A cikk a Tolkien HU fórumának, Mordor - Orkok topikja alapján készült.

 


Írta:

Ur-Engur Csagatár

 

Terminológiai javítások, lektorálás (Az Egységes Magyar Tolkien Terminológiai Jegyzék alapján):

Gandalf

 

 

Utoljára frissítve: szerda, 28 augusztus 2019 11:19

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére