Magyar személynevek Quenya nyelven

A következő oldalakon a magyar eredetű személynevek quenya megfelelőit találhatod meg. Persze ez csak próbálkozás, saját ízlésem szerint "alkottam" meg a neveket - figyelembevéve persze a quenya nyelv sajátosságait. Ahol lehetett, feltüntettem az eredetet, forrást, szavakat s ragokat, amelyekből a quenya nevet létrehoztam. Nyilván sok magyar név hiányzik a listáról - ennek az az oka, hogy számos név esetében nem ismerjük a jelentést, illetve a név lefordíthatatlan (egyelőre legalábbis). Remélem mindenki megtalálja a magának megfelelőt!!! Köszönöm Amani segítségét!!! Kellemes böngészést: Alcar


Női nevek
ÁFONYA áfonya - LUMPIUCCE - luin: kék + piucca: bogyó (a Lúnoronti - Kék Hegyek alapján), vagy - LUNYÁVENDIS - lsd. Yáve: gyümölcs + ndis. Megj: áfonya szóra semmit nem találtam, így lett - kék gyümölcs, bogyó - esetleg fordított szórenddel: YÁVELUINE/YÁVELUINDIS
AISA, AJSA ajak - PELLE - pé: ajak + lle, vagy PÉRIEL - pé + riel (bár a riel koronás lányt jelent)
AJÁNDÉK Isten örömet szerzõ ajándéka - ERUANNE - eru: isten + anna: ajándék + e (megj.: eruanna: kegy)
AJÁNDOK ajándék - ANNANDIS/ANNAISSE - anna: ajándék + ndis/isse
AJNÁCSKA nyilazó leány - PILINDIEL - pilin (pilind-): nyíl + iel (lány)
AJTONKA arany, réz - MALTAISSE/MALTANDIS - malta: arany + isse/ndis, vagy - TAMBISSE/TAMBENDIS - tambe: réz + isse/ndis
ÁLDÁSKA áldás, áldott - AMANDIS/AMANISSE, vagy ALYANDIS/ALYANISSE, vagy ALMÁREANIS, aman, alyan, almárea: áldott
APORKA atyácska - ATARILLE/ATARINCE - atar: apa + lle/ince: kicsinyítő képző, esetleg ezek hosszabb változata (ATARILLENDIS/ATARILLISSE, ATARINCENDIS/ATARINCENISSE)
ÁPRILKA április hónap nevéből - VÍRESSENIS/VÍRESSENDIS - víresse: április + nis/ndis, v. VÍRESSELLE/VÍRESSINCE - víresse: április + lle/ince kicsinyítő képző
ARANY, ARANYOS aranyos, aranyműves - MALTATANE - malta: arany + tano: mesterember + e
ARINA arany - MALTANIS/MALTANDIS - malta: arany + nis/ndis
ÁRVÁCSKA árvácska (virág) - HELINISSE / HELINIS / HELINDIS / HELINE - helin: árvácska + isse/nis/ndis/e
AVARKA avar - YÁVIELASSE - yávie: ősz + lasse: levél, vagy - LANTALASSE - lanta: hullik, lasse: levél, vagy LASSELANTAINE - lasse: levél, lanta: esik, hullik + ina: bef. Mn-i igenév képző + e
BABA (magyar) baba - LAPSE
BÁJOS (magyar) - MELDAVANE - melda: kedves + vane: szép
BÁRSONYKA (magyar) bársonyos máj.25.,jún.27. - PASTINCE - pasta: sima + ince kicsinyítő képző (PATH - etym)
BÉKE (magyar) béke jún.5. - SÉRE/SÉRENDIS/SERISSE - sére: béke + ndis/isse
BÍBORANNA (magyar) ld.: Bíbor ápr.6. - NELIN - nelin: lila, vagy - CARNILUINE - carne: piros + luin: kék
BÍBORKA (magyar) ld.: Bíbor ápr.6. - NELINILLE/NELININCE - nelin: lila + -lle/-ince kicsinyítő képző, - CARNILUNCE - carne: vörös + luine: kék + ince: kics. Képző, összevonva
BODZA (magyar) bodza - HOLMEATUSSA/HOLTUSSA - holme: illat, szag + tussa: bokor, ill. holtussa: ennek röv. változata
BOGÁRKA (magyar) bogárka máj.22. - ENQUETELCE - enque: hat + telco: láb + e, vagy ENQUETELQUE (telco t.sz.-a: telqui) (tekintve, hogy a bogár szót nem találtam)
BOGLÁR (magyar) régi magyar ruhadíszítõ ékszer aug.1.,22. - HAMPEMÍRE - hampe: ruha + míre: drágakő, vagy HAMPESINQUE - hampe + sinque: ékszer
BOGLÁRKA (magyar) fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos, gömb alakú ékítmény; boglárka (virágnév) aug.1. - MÍRARWA - míre: ékkő + arwa
BOGYÓ (magyar) bogyó - PIUCCE - piucca: bogyó
BOLDA (magyar) boldog aug.29. - VALINE - valin: boldog
BÚZAVIRÁG (magyar) búzavirág - MENELLUINE - menelluin: búzavirág + e
BÜVELLő ; (magyar) elbűvölõ - LUHTE/LUHTEN(D)IS - luhta-: elbűvöl
CINNIA (latin-magyar) rézvirág (sárga, piros, lila virágú dísznövény) febr.1.,jún.12. - TAMBELOTSE - tambe: réz + lotse: virág (Hungarizmus vagy sem: szerintem szép név így
CSENDE (magyar) csendes júl.11.,nov.18. - QUILDE - quilde: csendes, esetleg: QUINDIS? - quilde: csendes + ndis, röv. alak
CSENDIKE (magyar) csendes júl.11.,nov.18. - QUILDELLE/QUILDINCE - quilde: csendes + -lle/ince kicsinyítő képző
CSENGE (magyar) cseng febr.4.,júl.24. - NYELLE - nyelle: cseng
CSENGELE (magyar) ld.: Csenge febr.4.,júl.24. - NYELLENIS - nyelle: cseng
CSEPERKE (magyar) csiperke márc.1.,aug.7. HWANDINCE - hwan (hwand-): gomba + ince kicsinytő képző
CSEPKE (magyar) aprócska, kicsiny márc.1.,aug.7. - TITTANIS - titta: kicsi
CSERNE (szláv-magyar) fekete máj.10. MORIN(D)IS, MORIEL - more: fekete + n(d)is/iel
CSILLA (magyar) csillog, csillag, káka, nád hajtása - Vörösmarty Mihály névalkotása márc.22,ápr.22.,jún.2.,aug.10.,nov.22. - TINWEN(D)IS - tinwe: csillag (az ELENDIS már foglalt asszem), - TINISSE - tin-: csillog + isse
CSILLAG (magyar) csillag márc.22.,aug.10. - ELENIEL/ELENIEN - elen: csillag + /R/iel vagy ien
CSINOS (magyar) csinos - VANIME - vanima: szép, csinos
CSIPERKE (magyar) csiperke márc.1. - HWANDINCE - hwan (hwand-): gomba + ince kicsinytő képző
CSOBÁNKA (török-magyar) pásztor, juhász aug.6. - EMERWEN- emerwen: pásztor(lány)
DALMA (magyar) Vörösmarty Mihály által a "dal" szóból képzett név máj.7.,12.,júl.12.,dec.5. - LINDIS, LINDISSE - linde: dal
DELINKE (magyar) szép termetû, deli; nimfa nov.10. - WINGILE, WINGILISSE - wingil: nimfa
ÉKES (magyar) ékes, díszes - NEHTEAN(D)IS - nehte: ék, dísz
ÉLETKE (magyar) életem nov.4. - CUILENYAWEN - cuile: élet + nya
EMESE (magyar) anyácska jan.23.,júl.5. - AMILINCE - amil: anya + ince kics. képző
EMőKE, EMŐ (magyar) anyatejjel táplált újszülött, bébi márc.23.,dec.8. - LAPSIEL, LAPSEWEN, LAPSIEN - lapse: baba
ENÉH, ENÉ, ENESE, ENET, ENIKŐ (török-magyar) nõstény szarvas, növendék tehén nov.13. -ARASSERIEL - arasse: szarvas
EPERKE (magyar) eper (gyümölcs) júl.8.,19. - PIUCCE - piucca: szeder, esetleg: CEMENPIUCCE - cemen: föld, piucca: szeder
ETELKA, ETELKE, ETEL, ETA (magyar), lsd.: Etele ffi. Név - ATARINCE, ATARILLE - atar: apa
FEHÉRA (magyar) ld.: Fehéra, Fehérke dec.16. - NINQUINCE/NINQUELLE - ninque (fehér) + ince/lle kics. képz.
FEHÉRKE (magyar) fehér bõrû, világos hajú máj.9.,dec.16. - FÁNAHELMA - fána (fehér) + helma (bőr), vagy FÁNAHELMEA (+-ea mn.képz), a _fána_ helyettesíthető a _ninque_, ill. _losse_ szavakkal, így NINQUEHELMA, LOSSEHELMA
FELHőCSKE (magyar) felhõ, felhõcske - FANYAINCE, FANYALLE - fanya (felhő) + ince/ille kics.képz.
FÜRGE (magyar) fürge - TYELKA, TYELKAN(D)IS (TYELKE, TYELKISSE) - tyelka (fürge)
FÜRTIKE (magyar) fürtvirág máj.15. - OLOTSE - olotse: virágzat, vagy - LOTSITÉMA- lotse: virág + téma: sorozat (ez nekem nem tetszik)
FÜZIKE (magyar) füzike (egy növény és egy madár neve) febr.13. - TASARINCE - tasar: fűz (mondjuk ez nem kifejezetten a füzike)
GALAMB (latin-magyar) galamb máj.20.,szept.17. - CUA - cua: galamb, vagy CUANIS
GERLE (magyar) gerle (a galambnál kisebb termetû, barnásszürke madár) márc.29.,máj.20. - CUILLE- cu: galamb + -lle kics.képz., vagy - TITTACUA - titta: kicsi
GYÉMÁNT (magyar) gyémánt júl.19.,okt.4. - TANCOLMÍRE - tancol: Vénusz + míre: drágakő (nem találtam a gyémántra szót)
GYOPÁR (magyar) gyopár márc.1.,dec.6. - AICASSELOTSE - aicasse: hegycsúcs + lotse: virág, vagy - RASSELOTSE - rasse: hegyfok (gyopárt se találtam)
GYOPÁRKA (magyar) ld.: Gyopár márc.1.,dec.6. - RASSELOTSELLE - lsd.: fent + -lle kics.képz.
GYÖNGY (magyar) gyöngy jan.18.,máj.12.,14. - MARILLA - (MARILLE) marilla: gyöngy
GYÖNGYI (magyar) ld.: Gyöngy, Gyöngyike okt.23. - MARILLA - lsd.: fent
GYÖNGYIKE (magyar) ld.: Gyöngy máj.14.,okt.23. - MARILLINCE - lsd: fent + -lle
GYÖNGYÖS (magyar) - MARILLARWA - marilla + arwa (teli), vagy - MARILLEA - marilla + -ea mn.képz.
GYÖNGYVÉR (magyar) gyöngytestvér jan.3.,máj.26.,okt.23. - MARILLANDILME - marilla + (n)dilme végződés: barát, vagy - MARILLASELLE - marilla + seler (sell-)
GYÖNGYVIRÁG (magyar) gyöngyvirág ápr.24.,máj.12.,14. - MARILLOTSE - marilla + lotse, vagy - NANDINDIL - nan (nand-): völgy + indil: liliom (ez mondjuk anglicizmus, angolul a gyöngyvirág: lily of the valley, de szerintem szépen hangzik)
GYÖNYÖRŰ (magyar) gyönyörű; - ANVANIMA/ANCALWA (ANVANIME/ANCALWE) - -an: felsőfokú mn.képz. + vanima/calwa: gyönyörű
GYÖRGYI (magyar) ld.: Györgyike febr.15.,ápr.24.,máj.5.,dec.9.
GYÖRGYIKE (magyar) földműves, gazdálkodó; dália febr.15.,ápr.24.,máj.5.,dec.9. - - CEMENTANE - cemen: föld, talaj + tano: mesterember + e (Cementano a férfi Aracs megfelelője)
HAJNA (magyar) hajnal júl.9.,aug.21.,okt.10. - ARANIS - ára (hajnal) + -nis (ARANDIS)
HAJNAL (magyar) ld.: Hajnalka márc.27.,jún.19.,okt.4. lsd.: Hajna
HAJNALKA (magyar) hajnal márc.27.,jún.19.,okt.4. - ÁRELLE, ÁRINCE - ára (hajnal) + -lle, -ince kics. képző
HARMAT (magyar) harmat aug.3.,dec.18. - ARNENIS - ára (hajnal) + nén /nen/ (víz) + -nis
HARMATKA (magyar) ld.: Harmat aug.3.,dec.18. - ARNELLE - ára (hajnal) + nén /nen/ +-lle
HAVASKA (magyar) tavaszi virág, fehér nárcisz aug.5. - LOSSILÓTELLE, LOSSILOTSELLE - losse (hó) + lóte/lotse (virág) + -lle
HÓFEHÉRKE (magyar) a mese nyomán máj.9.,aug.5.,dec.16. - LOSSELLE - losse (hófehér) + -lle
HÓVIRÁG (magyar) hóvirág márc.21.,ápr.3. - NIENINQUE - nieninque (hóvirág)
IBOLYA (magyar) ld. még: Viola ibolya aug.7.,13.,szept.12. - HELIN, HELINILLE, HELINE, HELINIS (helin: ibolya)
IMOLA (magyar) mocsár, hínár, vizes terület; imolafű (növény) máj.13. - NENDALAIRE - nenda (vizes) + laire (rét), vagy - EARUILE - earuile (hínár)
IVOLA (magyar) ld.: Ibolya, Viola máj.3.,jún.15.,25. Lsd.: Ibolya
JOLÁN, JOLÁNKA (magyar) jó leány; a viola virága jún.15.,nov.18.,20. - MÁRIEL, MÁRIEN - mára (jó) + -iel, -ien (lány, végz.), vagy - MÁRAWENDE - mára + wende
JOLANDA, JOLÁNTA (görög-magyar) violavirág jún.15.- HELINLOTSE - helin (viola) + lotse (virág)
KARCSÚ (magyar) karcsú – NINDE v. TERENE - ninde/teren(e) - karcsú
KÁRMIN (magyar) a kármin (bíborpiros) szín nevéből júl.16. - NÚRACARNE - núra (mély) + carne (vörös)
KEDVES (magyar) kedves - MELDE, MELDIEN. MELDIEL - melda (kedves) + -e, -ien, -iel végz.
KINCS (magyar) kincs - HARMAWEN - harma (kincs) + -wen
KINCSő (magyar) számomra ő a kincs, Jókai Mór alkotta irodalmi név febr.1.,júl.24. - HARMANYA, HARMANYANIS - harma (kincs) + -nya (enyém) + -nis
KÖKÉNY (magyar) kökény aug.1. - LUMPIUCCA - lúne (kék) + piucca (bogyó), n - m-re változik
KÖKÉNYES (magyar) - LUMPIUCCARWA -; lumpiucca (lsd. fent) + arwa
LELLE (magyar) kürtös, kürtfúvó; lélek, lélegzik okt.16. - RÓMAHWESTA, ROMBAHWESTA / RÓMAHWESTALE, ROMBAHWESTALE - róma, romba (trombita, küst) + hwesta- (fúj)
LILIOM (magyar) liliom júl.27.,aug.11. - INDIL - indil (liliom)
LUCA (latin-magyar) virradatkor, hajnalhasadáskor született, dec.13. - ÁRANOSTAINE - ára (hajnal) + nosta- (születni) + -ina bef. mn. képz.
MÁLNA (magyar) málna (gyümölcs) márc.25. - CARNEPIUCCA - carne (piros) + piucca (bogyó)
MÁTKA (magyar) jegyes márc.25.,nov.10. - INDIS - indis (menyasszony)
MÉHIKE (magyar) méhecske - NIERINCE - nier (méh) + -ince kics. képz.
MELÓDIA (magyar) dallam máj.29. - LINDIS, LINDE - lin (lind-) (dallam, melódia)
MIMÓZA (magyar) a növény neve aug.28. - NAINALOTSE, NYÉNALOTSE - naina, nyéna (panasz) + lotse (virág), kb: "nebáncsvirág"
NAPSUGÁR (magyar) Napsugár márc.21.,júl.3. - AURE - aure: napfény
NÁSFA (magyar) függő ékszer máj.12.,14. - LINGAMÍRE - linga: függ, míre: ékszer
NÉGYÖKE (magyar) negyedik gyermek - CANTEAWEN - cantea: negyedik + -wen (lány)
OPIKA (magyar) nemzetségnév; kicsiny; atyácska febr.2.,júl.15. - ATARILLE/ATARINCE - atar: apa + lle/ince: kicsinyítő képző, esetleg ezek hosszabb változata (ATARILLENDIS/ATARILLISSE, ATARINCENDIS/ATARINCENISSE)
ORGONA (magyar) orgona (virág) jan.30.,szept.9. - CARNILUINELOTSE - carniluine (lila RR) + lotse: virág, vagy -HELINELOTSE - helin: lila
ÖRÖMES (magyar) örömteli - ALASSEA - alassea: vidám, boldog
ÖRSI (török-magyar) hős (az Örs női párja) júl.14.,okt.26. - TALYONDE - talyo* (talyond-*)
ŐSZIKE (magyar) õszi kikirics (virágnév) szept.23. - YÁVIELOTSE - yávie: ősz, lotse: virág
PICUR (magyar) picike - PINILYA - pinilya: kicsi, vagy: TITTAWEN titta: kicsi, +-wen
PIRI (magyar) ld.: Piroska jan.18. - CARNILLE - carne: piros + -lle
PIRIT (magyar) piros, pirosít jan.18. - CARNISSE - carne: piros + -isse
PIROS (magyar) arcpír jan.18. - ANTACARNE - anta: arc, carne: piros
REGE (magyar) rege szept.7. - QUENTALE - quentale: történet
REMÉNY (magyar) remény aug.1. - ESTEL , ESTELWEN - estel: remény
REMÉNYKE (orosz-magyar) remény aug.1. - ESTELLE - estel: remény, + -lle
RIANA (magyar) rianás (tó jégpáncélján keletkezett hasadék) - HELCERACE - helce: jég, rac-: törni +-e
RÓZSA (magyar) rózsa aug.23.,30.,szept.4. - LOSILLE, CAMPILOSSE - mindkét szó jelentése: rózsa, vadrózsa
RÓZSI (magyar) ld.: Rózsa aug.23.,30.,szept.4. - LOSILLE, CAMPILOSSE - mindkét szó jelentése: rózsa, vadrózsa
RUBINKA (magyar) ld.: Rubin júl.10.,19. - CARNEMÍRE, CARNIMÍRE - carne: vörös, piros, míre: ékszer
SELLŐ (magyar) sellő - EARIS - oaris (oarist-): sellő, hableány, az oar inkább ear, illetve -EARWEN - oarwen (oarwend-), lsd előbb.
SUDÁR (magyar) sudár márc.15.,jún.18. - TARAN(D)IS - tára (magas) + -n(d)is
SUDÁRKA (magyar) sudár, karcsú márc.15.,jún.18. - NINDE - ninde (törékeny, karcsú), - TERENE, TERENWE - teren, terene (karcsú, vékony)
SUGÁR (magyar) sugár márc.20.,aug.12. - ALCAISSE, ALCAWEN - alca (sugár) + -isse, -wen
SUGÁRKA (magyar) sugár márc.20.,aug.12. - ALCALLE, ALCAINCE - alca (sugár) + -lle, -ince kics. képző
SZAMÓCA (magyar) - CEMENPIUCCE - cemenpiucca* (földieper) + -e
SZEDERKE (magyar) szeder júl.11.,19. - CEMPIUCCALLE - lsd.: SZAMÓCA, annak rövidebb, becézett alakja
SZÉLIKE (magyar) szellő, szellőcske, SZELLő (magyar) szellő ápr.6.,aug.26., SZELLőKE (magyar) szellő ápr.6.,aug.26. - VILE, HWESTA, ill. VILISSE, HWESTALLE - vile, hwesta (szellő) + -isse, -lle
SZEMŐKE (magyar) szemecske, apróság, kicsike; nagy szemű, szép szemű júl.18.,30. - VANYAHENDE - vanya (szép) + hen (hend-) (szem)
SZÉPA (magyar) szép ápr.12., SZÉPE (magyar) - VANIME, VANYAN(D)IS - vanima, vanya (szép)
SZÍNES (magyar) szín; arcocska, alakocska jan.18. - QUILEA - quile (szín), ill. quilea (színes)
SZINTA (magyar) ld.: Színes jan.18.
SZIRKA (magyar) szürke aug.16. - SINDAWEN - sinda (szürke) + -wen
SZIROM (magyar) (virág)szirom aug.16.,jún.28. - LOTSELASSE, LÓTELASSE - lotse, lóte (virág) + lasse (levél), esetleg: LOTSEQUILE - lotse (virág) + quile (szín)
TAVASZ (magyar) tavasz márc.21. - TUILE, COIRE - tuile, coire (tavasz)
TAVASZKA (magyar) tavasz márc.21. - TUILELLE, COIRELLE - lsd: Tavasz
TEGZA (magyar) tegez okt.15. - VAINOLE - vainole (tegez)
TÜNDE (magyar) Vörösmarty névalkotása a tündér szóból ápr.2.,jún.1.,nov.10. - ELDAWEN, ELDANIS - elda (tünde)
TÜNDÉR (magyar) tündér jún.1. lsd.: Tünde
TŰZVIRÁG (magyar) tűz + virág júl.29.,nov.24. - NÁRELOTSE, NÁRELÓTE - nár, náre (tűz) + lóte, lotse (virág)
VADVIRÁG (magyar) vadvirág júl.29. - TAURELÓTE - taure (erdő) + lóte (virág)
VIRÁG (magyar) virág jan.8.,júl.29.,nov.24.,26. - LÓTE, LOTSE - lóte, lotse (virág)
ZENGŐ (magyar) zengõ máj.31. - TUNGA, TUNGAÓMA, TUNGALIN - tunga (zengő, feszes) + óma (hang) vagy -lin(d) (zenei hang, dallam)
ZONGA (magyar) sólyom jan.13.,ápr.16.,17. - FIONDIEL, FIONDIS - fion (fiond-) sólyom + -iel, -n(d)is
ZÖLDIKE (magyar) egy madár illetve egy növény neve szept.22. - LAIQUELLE - laiqua (zöld)

Férfi nevek
ABA, ATA, ATÁD, ATOS, ABÁD, ABOD, ABONY, ABOS apa - ATARO/ATARON - atar: apa + o/on
ACSÁD rokon; szitakötő - NOSSERO/NOSSENO/NOSSEMO - nosse: rokon + ro/no/mo (szitakötőre semmit sem találtam)
ADONY ad - ANTARO/ANTAMO/ANTANO - anta: ad + ro/mo/no
AJÁNDOK ajándék - ANNARO/ANNAMO/ANNANO - anna: ajándék + ro/mo/no
AJTONY arany, réz - MALTARO/MALTAMO/MALTANO v. TAMBERO/TAMBEMO/TAMBENO - malta: arany, tambe: réz + ro/mo/no
ÁKOS fehér sólyom - FIONINQUO - fion: sólyom (?) + ninque: fehér + o, illetve FIONDINQUO, mert a fion szótöve: fiond-
ALADÁR testőrhadnagy, mindenben hatalmas, előljáró -TIRNOTURO/TIRNOTURMO/TIRNOTURNO - tirno: őr + tur: mester + o/mo/no
ALAP hős, dalia, vitéz - VERYAMO/VERYARO/VERYANO - verya: bátor + mo/ro/no, vagy - ASTALO - astal: vitézség + o
ÁLMOS álombeli, megálmodott, álmos - LORDAMO/LORDANO/LORDARO - lorda: álmos + mo/no/ro, - TULOLÓRELLO - tul: jön, származik, +olóre: álom + loo: ból/ből, - OLORTAINO - olor: álom + ta igeképző (saját) + ina bef. mn-i igenév képző + o
ALPÁR hős - TYALONDO/TYALONNO/TYALONO - tyalon (tyalond-): hős + do/no/o
APOR nemzetségnév; atya; kicsiny - TITTAMO/TITTANO/TITTARO - titta: kicsi + mo/no/ro
APRÓD apró; fegyverhordozó - MACILCOLINDO - macil: kard (nem találtam a fegyver szót) + col-: visel, colindo: hrdozó (lásd: cormacolindor: gyűrűhordozók)
ARACS földművelő, szántó - CEMENTANO - cemen: föld, talaj + tano: mesterember
ARAD úr - HERUMO/HERUNO/HERURO - heru: úr + mo/no/ro
ÁRBOC árboc- TYULMO/TYULMANO/TYULMARO/TYULMAMO - tyulma: árboc + o/no/ro/mo
ARDÓ erdőt óvó - TAURENDIL - taure: erdő + ndil (barát, lsd.: Elendil)
ÁRVÁD - ÚNOSTARO - ú: nélkül + nostar: szülők + o
ATILLA atyuska, apácska, szeretett apa - MELDATARO - melda: szeretett + atar: apa + o, ATARINCO/ATARILLO - atar: apa + ince/lle: kicsinyítőképző + o
BAJÁN (török-magyar) gazdag ápr.24.,dec.20. - HERENYO - herenya: gazdag
BAJNOK (magyar) bajnok, győztes márc.4.,jún.24. - ARÁTO - aráto: bajnok
BAKÁCS (magyar) bak okt.7. - HANCELVO - hanu: hím (állat) + celva: állat + o
BAKSA (magyar-szláv) bak; regős okt.7. - HANCELVO, lsd: fent
BALABÁN (török) karvaly; tekintélyes, hatalmas márc.23.,máj.20. - RACCAIWO - racca: karmos + aiwe: madár + o, vagy - TAURO/POLDÓREO - taure/poldórea: hatalmas
BALÁR (török-magyar) apró, kis fióka jan.24. - AIWEHÍNO -aiwe: madár + hína: gyerek + -o
BALÁZS (latin-magyar) királyi febr.3. - ARNO - aran: király, arna: királyi
BALMAZ (magyar) nem létező febr.3. - ALANWO - ala-: nem + anwa: létező, valós + o
BARÓT (török-magyar) uraság, medve, menyét, nyest júl.15.,16. - MORCO - medve, vagy HERUON - heru: úr, uraság
BATÓ (magyar) buzogány, bot; báty jún.17.,júl.31.,nov.2. - OHTAVANDIL - ohta-: harc + vandil: bot (a buzogányra)
BÁTOR (török-magyar) bátor febr.27. - VERYON - verya: bátor
BATUS (magyar) báty jún.17.,júl.31.,nov.2. - ENWINATORON/ENWITORON - enwina: idős, öreg + toron: fiútestvér, így: báty
BECSE (török-magyar) kánya ápr.24.,szept.30. - RACCAIWO - lsd: Balabán
BEKÉNY (török-magyar) meddõ, terméketlen máj.14.,júl.10.,okt.7.
BEKES (magyar) béke máj.14.,júl.10.,okt.7. - SÉRO/SÉRON: sére: béke
BÉKÉS (magyar) békés - SENDO/SENDON - senda: békés
BÉLA (magyar-szláv-német-héber) belső rész; ragyogó; előkelő, világot elnyelő ápr.13.,23. - ARQUENO - arquen: nemes, vagy - ALCARINQUO - alcarinqua: ragyogó
BELIÁN (szláv-magyar) fehér máj.13. - NINQUO(N) - ninque: fehér
BERCEL (magyar) bércen (dombos, tüskén területen) túli rész márc.29.,jún.3. -RASSEPELLO(N) - rasse: hegycsúcs + pello: v.min túl
BEREC (latin-magyar) csúcs, magaslat jún.3. - AICALON - aicale: csúcs
BEREND (magyar) megadta magát dec.3.
BESE (török-magyar) karvaly, kánya jún.30.,okt.27. - FIONO - fion: sólyom, vagy - RACCAIWO - lsd: Balabán
BOCSÁRD (magyar) erős védelmező, pohárnok jún.25.,okt.14. - SÚLOMO - súlo: pohár + -mo (gyakori foglalkozás képző, lsd: ciryamo)
BOD (magyar-török) ág, oldalág máj.28.,jún.15. - OLWAON - olwa: ág
BODOMÉR (szláv-magyar) békében létezni dec.21. - SERESSEA - sére: béke + -sse: ban, ben + ea:létezni
BODONY (török-magyar) ág, oldalág aug.30. - OLWAON - olwa: ág + on
BODOR (magyar) göndör okt.4.,nov.19. - RAICAFINWE - raica: görbe + finwe: haj
BOGÁT (szláv-magyar) gazdag szept.15. - HERENYO - herenya: gazdag, lsd.: Baján
BOJTA (török-magyar) gazdag ápr.24.,dec.20. - HERENYO - herenya: gazdag, lsd.: Baján
BOTOND (magyar) buzogányos harcos máj.16.,júl.28. - VANDOHTAR - vandil: bot + ohtar: harcos
BOTTYÁN (görög-magyar) buzogány jan.25. - OHTAVANDIL - ohta-: harc + vandil: bot (a buzogányra) lsd.: Bató
BÖKÉNY (török-magyar) erdős, erdős domb, dombhát dec.29. - ALDARWAMBO - alda: fa + arwa: tele (aldarwa: fás, fákkal teli) + ambo: domb
BUDA (magyar-szláv) békesség; követ; kunyhó; buzogány febr.19.,ápr.3.,máj.19.
BULCSÚ (magyar) búcsú, vérszerződésben vért kibocsátó; vért keverő, ápr.28.,máj.4.,jún.4.,nov.13.,dec.12. - SERCEVERO - serce: vér + vére: szerződés, vagy - SERVERANTO - serce: vér + vére: szerződés + anta-: adni + o
CSABA (török-magyar) pásztor, kóborló ápr.12.,júl.6.,okt.6.,dec.5. -MAVORON - mavor: pásztor, vagy RANYARON/RANYALO(N) - ranya: vándorol
CSÁK (török-magyar) ütő márc.20.,okt.11. - PALPALO - palpa: üt
CSÁT (török-magyar) csat ápr.6. - TANGWO - tangwa: csat
CSATÁD (magyar) csat; csata máj.25.,júl.8. - TANGWO - lsd.:Csát
CSATÁR (magyar-szláv) várjobbágy, pajzskészítő júl.8.,29. - TURMACARO - turma: pajzs + car-: készít
CSATÓ (magyar) csat júl.8. - TANGWO -lsd.:Csát
CSEGE (magyar) szög, cölöp júl.15. - TAXON - taxe: szög
CSEKE (török-magyar) húzó, vivő aug.26.,okt.31. - TUCALO(N) - tuc-: húz
CSEPEL (magyar) sarjadékerdő máj.24.,dec.12. - VINYATAUR - vinya: fiatal + taure: erdő, röv. Alak. , esetleg: NESSATAUR, CANATAUR
CSOBÁD (török-magyar) ld. még: Csaba pásztor, kóborló ápr.12.,24.,júl.6.,okt.6.,dec.5. - MAVORON - mavor: pásztor, vagy RANYARON/RANYALO(N) - ranya: vándorol
CSOBÁN (török-magyar) pásztor aug.6.,szept.3.,8. - MAVORON - mavor: pásztor
CSONGOR (török-magyar) sólyom jan.13.,ápr.16.,17. - FIONO - fion: sólyom, vagy FIONDO (fion, fiond-)
CSÖRSZ (szláv-magyar) ördög; fekete bika jan.31.,máj.10. - MORETARUNCO/MORETARUCCO - more: fekete + tarunco (tarucco): bika
DALIA, DÉLCEG, DELI (magyar) daliás termetű jan.5.,jún.27. - HALLON, TÁRAON - halla, tára: magas
ELEK (görög-magyar) védő jan.12.,febr.11.,17.,júl.17. - VARYANO - varya- védeni
ELEMÉR (finn-magyar) valaminek az eleje, vezetője febr.20.,28.,aug.25.,28.,okt.9. - TULYANO - tulya- vezet
ENDRE (görög-magyar) férfi, férfias júl.17.,nov.30. - VEANO - vea: férfias
ERŐS (magyar) erős febr.9.,máj.18. - TAURO - taura: erős, vagy: POLDO(N), TULCO(N)
ETE (magyar) a hetedik gyermek aug.1.,17. - OTSEAHÍNO - otsea: hetedik, hína: gyermek
ETELE (hun-magyar) ld.: Attila jan.7.,márc.10.,jún.2.,okt.5. - ATARINCO, ATARILLO
FAJSZ (magyar) falánk, torkos aug.23.,szept.1.,okt.31. - MILCO -milca*: mohó, kapzsi, vagy LILMÁTALA (LILMÁTALO) - lil-: sok (előtag) + mat: eszik + -la + -o
FARKAS (magyar) farkas aug.23.,szept.1.,okt.31. - NARMO - narmo: farkas
FODOR (magyar) göndör hajú aug.1.,szept.2.,okt.4.,25. - RAICAFINWE - lsd.: Bodor
FÜRGE (magyar) fürge - TYELKO(N) - tyelka: fürge
GARA (török-magyar) héja; fekete febr.6.,szept.9. - MOREFION - more: fekete + fion: sólyom
GEJZA (török-magyar) ld.: Géza máj.8.
GERÉB (német-magyar) fényes dárda; községi bíró márc.16. - CALINAEHTO/CALINAECCO - calina: fényes + ehte/ecco: lándzsa, dárda
GÉZA (török-magyar) méltóságnév; hercegfi febr.25.,26.,máj.8.,aug.6. - HARYON - haryon: herceg
GYŐZŐ (magyar) ld.: Viktor győző, győztes febr.26.,máj.8.,júl.28.,nov.3. - NACILO - nacil*: győztes, nacilo*: győztes (ffi)
GYULA (magyar) méltóságnév, a nádor elődje ápr.12.,máj.27.,jan.28.,jún.28.,júl.1. - HOSSETULYON - hosse: had + tulya: vezet (egyes források szerint a gyulák hadvezérek voltak)
HADÚR (magyar) had + úr júl.3. - HOSSEHERU - hosse (had) + heru (úr)
HARKÁNY (magyar) harkály; méltóságnév szept.6. - TAMBARO - tambaro: harkály
HÁRKÁNY (magyar) ld.: Harkány szept.6. lsd. fent
HETÉNY (magyar) a hetedik gyermek aug.17.,szept.15. - OTSEAHÍNA - otsea (hetedik) + hína (gyermek), vagy simán OTSO
HOLLÓ (magyar) hollófekete hajú; holló febr.4. - CORCOLOXEA - corco (varjú) + loxe (haj) + -ea
HONT (német-magyar) hadnagy, ifjú; kutyatartó, kutyabarát jan.9.,okt.11.,20. - HUONDIL - huo (kutya) +-ndil (ffi. Végz.: jelentése - barát.
HÜMÉR (latin-magyar) hű, hűséges ápr.24.,nov.12. - VORONDO(N), VÓRIMO(N) - voronda, vórima (hűséges) + -o(n)
JÁMBOR (magyar) jámbor - CAUREO - caurea (szelíd) + -o
JELEK (magyar) uralkodó, király márc.31.,ápr.7. - ARANO - aran (király), MÁHAN -máhan (uralkodó)
JENŐ (török) tanácsadó, bizalmi ember jún.2.,júl.2.,8.,13.,nov.13.,18. - INTYANTO - intya (tanács, ötlet) + anta (ad) + -o
JUTALOM (magyar) jutalom - ANNAMÁRO - anna (ajándék) + mára (jó) + -o, esetleg valaki attested szót arra, hogy jutalom.
JUTAS, JUTOCSA (török-magyar) faló, nyelő jan.8.,febr.8. - MILCAMATO - milca (mohó) + mat- (enni) + -o (a teljes jelentés valami _milcave mátie_ lenne, ezt kihagynám, ill rövidíteném)
KABA (magyar) ragadozó madár febr.19. - VERCAIWON &-verca (vad) + aiwe (madár) + -on
KADA (magyar) cövek, karó febr.4.,márc.2.,8.,10. - TEREVANDIL - tereve (hegyes) + vandil (bot)
KADICSA, KADOCSA, KADOSA, KADUCSA (török-magyar) bolyongó, eltévedt márc.10.,11. - MISTANO - mistana (eltévedt) + -o
KÁLMÁN (török-magyar) maradék, életben maradt okt.13. - VORINA - vor* (túlél) + -ina
KAPLONY (török-magyar) tigris jan.12. - TAURERÁVO - taure (erdő) + rá /ráv (oroszlán) + -o, megj.: csíkos oroszlán talán jobb lenne, ha találnék olyan szót, hogy csík, szalag, stb.
KARA, KARÁD, KARCSA (török-magyar) fekete jan.16.,máj.28.,nov.8. - MORON - more (fekete) + -on, MORQUA - morqua (fekete)
KARSA (török-magyar) ld. még: Kara ölyv, sólyom, kánya, vércse jan.16.,máj.28.,júl.8. - FIONO - fion (sólyom)
KARTAL (török-magyar) kánya, sas márc.23. - SORNO -(soron /sorn-) sas
KELED (magyar) nemzetségnév; göndör márc.15.,máj.1. - RAICAFINWO - raica: görbe + finwe: haj + -o
KENESE (szláv-magyar) a király, vagy a herceg birtoka febr.15.,júl.10.,dec.13. - ARANARDA, v. HARYONARWA - aran (király), haryon (herceg) + arda (birodalom)
KENÉZ (német-magyar) herceg; király jan.19. - HARYON -
KERECSEN (szláv-magyar) kerecsencsólyom dec.5.,20. - FIONO - fion (sólyom)
KESZI (török-magyar) egy rész, darab jan.12.,jún.29. - CIRMO, CIRMA - cirma (rész)
KESZŐ (török-magyar) vágó; rész, darab, töredék jan.12.,jún.29. - lsd.: Keszi, CIRMO, CIRMA
KETEL (török-magyar) vezetékló, állatot megőrző jan.12. - TULYAROCCO - tulya (vezet) + rocco (ló), v. ROCCOTURO - rocco (ló) + tur (vezet, ural)
KEVE, KÖVECS (magyar) kövecske jún.29. - SARDINCO - sar /sard- (kő) + -ince kics,képz. + -o
KOPPÁNY (török-magyar) nagy, győztes; méltóságnév jún.20.,júl.9.,okt.8.,23. - NACILO -KÖTÖNY (török-magyar) lóra termett márc.20.,aug.7. - ROQUEN - roquen (lovas, lovag), ROCCOHÁRO - rocco (ló) + har (hára?) (ül)
KUND (skandináv-magyar) előkelő származású; méltóságnév máj.29.,szept.1.,25. - ARQUEN, ARQUENO - arquen (nemes, előkelő)
KÜRT (török-magyar) vihar febr.14.,19. - RAUMO - raumo (vihar)
LANTOS (magyar) lantos febr.27.,júl.18. -LEGEND (magyar) - QUENTALO - quentale (történet)
LEHEL (magyar) Rossz nyelvek szerint az ő kürtjét fújták meg. kürtfúvó márc.26.,aug.2.,okt.16. - RÓMAHWESTO, ROMBAHWESTO / RÓMAHWESTALO, ROMBAHWESTALO -LÉL (magyar) kürtös, kürtfúvó márc.2.,ápr.9.,aug.2.,szept.7.,okt.16. &- lsd.: Lehel
LEVENTE (magyar) levő,létező febr.13.,jún.18.,24.,28.,nov.12. - EANER - ea (létezik), ner (férfi)
MAGOR (magyar) magocska okt.8. - ERDILLO, ERDINCO - erde (mag) + kics. képz.
NYÉK (magyar) gyepü, határvidék, illetve: az itt lakó népcsoport tagja máj.5.,26. - TAICANORO, RÍMANORO - taica, ríma: határ, nóre: föld, + -o
NYILAS (magyar) - PILINDO - pilin (pilind-): nyíl
OGUZ (török-magyar) nyíl nov.4. - PILIN - pilin: nyíl
OND (török-magyar) régi; tizedik gyermek júl.17. - QUAINEA - quainea: tizedik
ORMOS (magyar) oromhoz hasonló, oromról származó febr.4. - AICASSELLO, AICALELLO - aicasse, aicale: orom, hegycsúcs, +-llo: ról, ről, vagy, tekintve, hogy a genitívusz kifejezhet eredetet is: AICASSEO, AICALEO
ŐRIZŐ (magyar) védő - VARNO - varno: védő, őriző
ÖRK ÉNY, ÖRKÖND (török-magyar) férfi, hős, félelmet keltő; szabad, korlátok nélküli júl.15. - MIRIMACALLO - mirima: szabad, callo: hős
PÓSA (magyar) kicsi jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.,jún.26.,29.,30.,okt.19. - PINILYON - pinilya: kicsi
REGÖLŐ, REGÖS, REGŐS (magyar) regős aug.2. - QUENTARO - mesélő, elbeszélő
SEBES (magyar-latin-görög) ld. még: Sebestyén gyors jún.7. - ALARCO, ARANCO, LARCO, LINTO, TYELCO -jelentése: gyors, sebes, fürge)
SOLYMÁR (magyar) sólyomtenyésztõ szept.25. -FIONDIHEMPO - fion (fiond-) sólyom + hep- (tart) + -mo képző (a p és az m helyet cserél)
SÓLYOM (magyar) sólyom szept.25. - FION - (sólyom)
SZABOLCS (magyar) (meg)szab (megállapít értelemben) júl.17.,28.,szept.19. - MARTYANO, SELYANO - martya, selya (dönt, elhatároz)
SZATMÁR (török-magyar) elad, kereskedik ápr.11. - MACAR - macar: kereskedő, MANCALO - mancale: (kereskedelem, üzlet)
SZECSŐ (török-magyar) választott, elhívott márc.1. - TULTAINO - tulta (elhív) + ina bef.mn-i igenév képző + o
SZELEMÉR (magyar) szülött, utód febr.8. - HILDO -
SZÖRÉNY (török-magyar) ld. még: Szeverin szeretett jan.8.,okt.23. - MELDANO - melda (kedves), MOINO - moina (kedves, szeretett)
TAKSONY (török-magyar) jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj ápr.6.,aug.24.,nov.29. - TARCSA (magyar) kis kopasz febr.25. - LOXELÓRINCO - loxe (haj) + lóra (nélkül) + inca (kics. Képző) + o
TARDOS (török-magyar) megállt, maradt; kopasz szept.10. - LOXELÓRA/LOXELÓRO &- loxe - haj + lóra (nélkül)
TARJÁN (török-magyar) méltóságnév (a király helyettese) aug.11.,nov.30. - UNUARAN - unu (alatt) + aran (király) /ez nekem nem tetszik, de nem találtam hirtelen jobbat/
TÁRKÁNY (török) méltóságnév; kovács szept.5.,28. - TARSA (magyar) kopasz febr.25. - lsd.: TARDOS
TÉTÉNY (török-magyar) herceg, fejedelem máj.1.,nov.5. - CUNDU, HARYON - cundu, haryon: herceg
TIHAMÉR (magyar-szláv) csendet kedvelő ápr.26.,29.,júl.1.,nov.9.,12.,dec.16. - QUILDENDIL - quilde (csend, nyugalom) + -ndil (barát, szerető)
TIMUR (török-magyar) vas júl.25.,szept.18. - ANGO - anga: vas
TOMOR (török-magyar) vas júl.25. - lsd.: TIMUR
TORDA (török-magyar) megállt, maradt jún.1.,27. - PUSTAINO - pusta- (megáll) + ina + o
TORONTÁL (török-magyar) kis sólyom márc.26. - FIONDINCO, FIONDILLO - fion (fiond-) (sólyom) + kics. képzők
TÖHÖTÖM (török-magyar) herceg, fejedelem ápr.20.,jún.14.,szept.2.,15.,nov.5.,dec.18. -TÖMÖR (török-magyar) vas okt.28. - lsd.: TIMUR
TÖRTEL (török-magyar) a négy vidék ura aug.4. - CANTANORTUR - canta (négy) + nóre (föld, vidék) + tur (úr, ural)
TURUL (török-magyar) ragadozó madár márc.26. - MERCAIWE - merca (vad) + aiwe (madár), esetleg: ARANAIWE - (királyi madár)
UROS (magyar) uracska jan.14.,17.,dec.1. - HERINCO, HERILLO - heru (úr) + kics. képző
ÜDVED (magyar) üdvösség - ALASSEO - alasse (öröm)
ÜLLŐ (török-magyar) király márc.31. - ARAN -
VADÁSZ (magyar) vadász - RAIMO - raima- (vadászik), ROITAMO - roita- (vadászik, űz)
VADONY (magyar) vad aug.30. - RÁVACELVA - ráva (vad) + celva (állat)
VITÉZ (magyar) vitéz ápr.28.,nov.2. - POLDÓREA, ASTALDO - (mindegyik név jelentése: vitéz, TULKAS nevei)
ZALÁN (török-szláv-magyar) dobó, ütő, sós kő márc.30.,júl.14.,szept.10.,dec.30. - HATALO - hat- (dob), esetleg: HÁTALO (ha a mgh. Hosszabbodást vesszük a foly. Mn-i igeneveknél), illetve: PALPO - palpa- (üt)
ZÁMOR (magyar) szántó febr.16.,19. - HYARMO - hyar (szánt, ill. hasít) + -mo
ZEKŐ (magyar) szökik ápr.21.,aug.23.,nov.17. USINO us- (szökik)
ZENTE (magyar) szent dec.23. - AIMO - aimo (szent ffi), vagy AIRO
ZOLTA (török-magyar) ld.: Zoltán márc.8.,13.,jún.23.,nov.20.
ZOLTÁN (török-magyar) fejedelem márc.8.,13.,jún.23.,nov.20. - HARANO, HARNO - haran (harn-) (uralkodó, törzsfő)
ZOMBOR (szláv-magyar) bölény aug.22. - MERCAMUNDO - merca (vad) + mundo (bika)

Utoljára frissítve: péntek, 16 augusztus 2019 22:01

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére