A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 4. - Boromir

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Boromir gondori dúnadán, II. Denethor gondori helytartó legidősebb fia. 10 évesen vesztette el édesanyját, azóta ő volt öccse segítője és védelmezője. Kettejük közül ő volt az apjuk kedvence. De nem nősült meg, és a fegyverforgatásban lelte kedvét; de az írott tudomány nem nagyon érdekelte, kivéve a régi csatákról szóló elbeszéléseket. Bátor, erős és jóképű férfi volt Boromir és végtelenül büszke. Gondor legnagyobb vezéreinek egyikévé vált. A Gyűrű Háborű idején pont 40 éves volt, de már nem érte meg magát a Háborút. 3018 júniusában - miután Szauron seregeivel szemben megvédte Osgiliathot - Völgyzugolyba ment, hogy választ találjon a talányra, melyet az öccsével közös álmuk vetett fel. Egyedül utazott 110 napig, mire megtalálta Völgyzugolyt. Ott részt vett Elrond titkos tanácsában és a Gyűrű Szövetség tagja lett. Amon Hennél bebizonyosodott, hogy a Gyűrű varázsereje erős hatást gyakorol rá. Megpróbálta megölni Frodót és elvenni a Gyűrűt. Tettét ugyan azonnal megbánta, de őrülete miatt döntött végképp úgy Frodó, hogy egyedül folytatja küldetését. Eközben Amon Hent megszállták az orkok, s Boromir elesett, miközben a másik két hobbitot, Trufát és Pippint próbálta megvédelmezni. Aragorn, Legolas és Gimli illő temetést rendeztek neki, holttestét az Andúin hullámaira bízták egy tündecsónakba fektetve (fivére később látja látomásként leúszni a folyón a csónakot a holttestével, ebből tudja, hogy meghalt). Kürtjét pár napra rá partra sodorja a folyó, apja pedig ebből értesül haláláról.


Boromirt eddig mindenki egyértelműen KOS jegyűként azonosította be. Ő a Harcos archetípusa, annak minden erényével és hibájával egyetemben.
A KOS mint az első jegy a Zodiákusban, különleges helyet foglal el. A KOS érzi a benne dagadó erőket, és célt keres, ami felé fordíthatja azokat. Az erőkifejtés szinte még öncél.
Az Én még nem ébredt öntudatra, ezért kifelé a tevékenység határtalan tere felé fordul, nem foglalkozik önmagával, ezért egyáltalán nem, vagy csak kevéssé önös, egocentrikus. Létének értelmét az erőkifejtésben, az erők felhasználásában látja, öntudatát és akaratát az erők szolgálatába állítja, igyekszik azokat tevékeny irányba terelni, ezért hajlamos arra, hogy összegezett erők irányítójává, mások vezetőjévé legyen. Természetének a kemény, küzdelmes munka felel meg: legjellemzőbb hivatása a katonai.
Borormir is vezérlőkapitány (amolyan főprancsnok-szerű) volt Gondor seregébe. Saját öccse is neki van alárendelve, mint kapitány. Ezért Boromirt alapvetően a katonai háttere határozza meg. Olyan helyről jön, ahol az embereknek mindig harcolniuk kell, hogy távol tudják tartani a gonosz hordáit. Ezért generációk tapasztalatára építve az erőben és a cselekvésben bízik. Nem akarja, hogy megsemmisítsék a Gyűrűt, mert szerinte az jó eszköz lenne a gonosz elleni harcban. Úgy tekint a Gyűrűre, mint egy fegyverre. Nem érti meg a Gyűrű hatalmát, varázslatát, és később a történet során szembesülnie kell vele, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint azt ő el tudta képzelni.

A KOS kész az úttörő szerepére, és merészen, nagy lendülettel vág neki a kifürkészhetetlen, tehát nem mérlegelhető feladatnak.

"Nagy baj, hogy ő kapta ezt a megbízatást! Atyámnak és a véneknek engem kellett volna, hogy válasszanak, de ő, mert ő volt az idősebb és keményebb (ami igaz is), s mert nem volt hajlandó itthon maradni, kiverekedte magának."(Faramir Boromirról- a könyvben)

Keveset törődik önmagával vagy az életével: a kitűzött célért folytatott harcban készségesen feláldozza magát.

"Part Galentől talán egy mérföldnyire, a tótól nem messze, egy tisztások akadt rá Boromirra. Hátát egy nagy fának vetve ült ott, mintha pihenne. De Aragorn látta, hogy sok fekete tollú nyílvessző érte; kardja még nem esett ki kezéből, de el volt törve a markolata tövében; kettéhasadt a kürtje az oldalán. Körülötte és lábánál halomban a lemészárolt orkok."(A két torony)

Mindehhez éppen a kezdeti , mondjuk, kezdetleges állapot egyszerűsége és naivitása járul.

"- ...én induláskor mindig megfújom a kürtöm, s ha utána sötétben is vonulunk ki, nem lopakodom az éjszakában, mint egy tolvaj." (Boromir Völgyzugolyból távoztában- a könyvben)

A KOS nem szereti a bonyolult kérdéseket, a felmerülő kételyeket és ellenvetéseket, mindez csak eltereli az erőket a tettől, az eredményes tevékenységtől, kevesebbet gondolkozik, inkább cselekszik. Ellenvetésekkel, gátló idegen erőkkel szemben türelmetlen, összeütközik velük, hogy az erők maguk döntsék el a vitát.

"- Minas Tirith biztonságosabb, te is tudod. Ott erőt gyűjthetnénk, aztán lecsaphatnánk Mordorra.
- Gondorban nincs annyi erő.
- Bezzeg a tündékben megbíztál! A saját népedben nincs bizodalmad? Igen vannak köztünk gyengék, gyarlók, de akadnak bátrak is. Tisztességes emberek. De sosem tapasztalod meg, mert félsz! Egész életedben árnyékban rejtőztél, félve attól ki és mi vagy!" (Boromir Aragornnak - a filmben)Elszántságában dacos és nyakas, de lényegében jóindulatú, jóérzésű, amit lelki egyszerűsége és frisseségében rejlő ártatlansága is megmagyaráz.

"...s Pippin csak most vette észre, mennyire hasonlít a bátyjára, Boromirra - akit Pippin kezdettől fogva szeretett s csodált nagyúrhoz illőn méltóságos és mégis nyájas modoráért." (A király visszatér)

A KOS mellett még a másik tüzes jegyet érhetjük időnként tetten Boromir jellemében: az OROSZLÁNT. A KOS és az OROSZLÁN a Csata c. kártyát idézi a Symbolon kártyák közül.

Itt a Király és a Harcos szerepszemélyisége összeolvadnak, és aligha lehet megfékezni őket. Miközben a harcosnak a harc, addig a királynak a győzelem a fontos. Állandó csata zajlik köztük a hatalomért és a befolyásért, szövetségükből viharos vetélkedés támad támad a gazdagságért és a meghódított területekért. Mindenkit erőszakosan félrelöknek, aki a királyi lovag vagy a harcos király útjában áll.

"- Aragorn? Ez Isildur öröksége...
- Ő a gondor trón örököse. Hűséggel tartozol neki.
- Gondornak nincs királya. Nincs szüksége rá! " (Boromir és Legolas a Tanácsban- a filmben)


"- Emlékszem, amikor Boromirral együtt tanultul a város és uralkodói történetét, neki nagyon nem volt ínyére, hogy az apja nem király. 'Hány száz év kell ahhoz, hogy a helytartóból király váljék, ha a király nem tér vissza?' kérdezte. "Másutt, ahol kisebb a királyi fenség, talán csak néhány év' felelte apám. 'Gondorban még tízezer sem lenne elegendő.' Szegény Boromir! Ezt nem találod jellemzőnek rá?" (Faramir Frodónak a könyvben)

A "dupla tűz" fényesen lobog és mindent elemészt.Ez a terjeszkedési folyamat veszélyes dinamika szabályai szerint működik. A forró lángok egyre mélyebb lyukat égetnek a környező élettérbe, míg a harcosok egyszer agresszív tűzszellemek által bekerítve és elfogva, saját magukkal nem találkoznak.

"- Mi az amit Aragorn megtehetne [ti. a Gyűrűvel]? Vagy ha ő nemet mond miért ne tehetné meg Boromir? A Gyűrű felruházhat hadvezéri hatalommal. Elkergethetném Mordor hordáit, és minden ember az én zászlóm alá sereglene!
Boromir föl-le rohangált, s egyre hangosabb volt a szava. Frodóról szinte meg is feledkezett, miközben egyre falakat, fegyvereket, mustrát emlegetett: nagy szövetségek terveit szövögette, s dícsőséges győzelmekét; hogy megdönti Mordort, s belőle válik hatalmas király, bölcs és jóindulatú." (Boromir a Gyűrű hatása alatt Amon Hennél- a könyvben).


Igy hirtelen az, aki a csatában azt hitte, az ellenséggel küzd, saját magával szemben áll, és minden további ütéssel, amelyet rámér, saját magát találja el keményen és súlyosan.

"- Ha ez olyasmi, ami előnyt ád a csatában, nagyon is elhiszem, hogy a büszke és rettenthetetlen, de gyakran meggondolatlan Boromir, aki annyira vágyott Minas Tirith győzelmére, s azzal együtt önmaga dícsőségére, megkívánta s nem tudott a csábításnak ellenállni." (Faramir Frodónak - a könyvben)

Az ellenség pajzsa tükörként veri vissza az egót pusztító tűz fényét, és a Harcos saját dühében, saját agressziójában ég el. Igy lesz a csata végső soron öngól, és a győzelem pyrrhuszi győzelem, ahol végül a győztes is üres kezekkel áll, és nem tölti el a csata "jó kimenetele" felett érzett öröm.

"- Megpróbáltam a Gyűrűt elvenni Frodótól - mondta. - Sajnálom. Megfizettem érte.
Tekintete levágott ellenségeire tévedt; lehettek vagy húszan. Elhallgatott, s fáradtan hunyta le a szemét. Egy pillanat, s megint megszólalt.
- Ég veled, Aragorn! Menj Minas Tirithbe és védd meg a népemet. Én vereséget szenvedtem.
- Tévedsz! - mondta Aragorn. Megfogta a kezét és megcsókolta a homlokát. - Győztél! Kevesen arattak még ekkora győzelmet. Nyugodj békében.! Minas Tirith állni fog!
Boromir elmosolyodott." (A két torony)


Ha tengelyekben gondolkozunk, mint az eddigiek során is, feltűnhet, hogy Boromirnál szinte teljes egészében hiányzik a KOS ellenpólusa, a MÉRLEG megjelenése. Sem sorsában, sem karakterében nem bukkan fel ez az archetípus. Ugyanis csak a kardforgatáshoz ért, a harc izgatja és a dicsőség, nem is igen foglalkozik mással (nem úgy mint az öccse, akiről azt jegyezték föl, hogy szereti a muzsikát, a költészetet), nincs társa (partnere), nem is házasodott meg, s a Szövetségben is saját célját hajtja, nehezen tud együttműködni másokkal. A nyers erőre bíz mindent, hiányzik belőle a mérlegelés, a diplomatikus elintézési módra való törekvés.
Talán ez a tragédiája is, megrekedve az egyik póluson, nem építi magába a teljességet, lehetséges, hogy szimbolikus értelemben ezért is bukik el.Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?


Boromir (Sean Bean)

Sean Bean (45) angol színésznek, Boromir megformálójának neve nem ismeretlen a moziba járók előtt. James Bond filmektől a klasszikus drámákig (mint az Anna Karenina) sok filmben szerepelt már. Magas termete, markáns arca, merész orra predesztinálta a karakter eljátszására. Ráadásul a színész érdekes módon szintén Kos jegyű, mint amire Boromirt beállítottuk. Ezzel alapvetően megjeleníti a Harcos archetípusát.

"Körülbelül 5 hetet töltöttünk a kardforgatás gyakorlásával és a fegyverekhez való hozzászokással. Tehát mire elkezdtük, mindannyiunknak kialakult az egyedi stílusa. Viggónak és nekem ilyen nagy, nehéz kardjaink voltak, igazi húsvágó pengék. Néha valaki elvétett egy mozdulatot, s az emberek zúzódásokat szereztek. De ha belegondolsz, hogy milyen mennyiségű csatajelenetet forgattunk le, természetes, hogy mindig lesérült valaki." (Sean Bean a forgatásról)

Bár ő nem tipikus macsó, hiszen Marsa a Rákban van (a Rák jegy előszeretettel bukkan fel színészek képletében!). A Rák Mars ugyan segíti a színészi beleélést, ám a Mars itt nem kapván tüzes teret, inkább dacban tör ki (tökéletesen megjeleníti ezt az Amon Hen-i jelenet, mikor megpróbálja kicsikarni Frodótól a Gyűrűt).
Ráadásul Marsa oppozicióban van Bak Szaturnuszával, ami még jobban lefojtja amúgy se erős Marsát. Igy megnehezíti számára fizikai próbákban való részvételt.

"- Nem voltam jó kenus. Nem tudtam ráérezni a fordulókra és a baloldali evezésre. A végén mindig bevontattak. Orlando viszont ügyes volt. Ő sokkal többet gyakorolt és az evezési stílusa olyan...méltóságteljes volt. De ha megbökhettem a csónakját az evezőmmel mindig meg is tettem. Igy aztán rossz fele tért el. [nevet] Mondták: ' Felvétel!'. Mondta: 'Nem megy! Bean a hibás - magyarázta -, mindig eltéríti a csónakomat." (Sean Bean)

"Nem vagyok valami jól repülőn, bár fejlődök. A légörvények zavarnak igazán. ...Olyan erősen szorítottam Orlando térdkalácsát, hogy biztos majd' eltörtem. Azt mondta, 'OK a dolog', de azóta is szekál emiatt."(Sean Bean)

A Mars-Szaturnusz oppozicióra jó példa, hogy végül is a történetben Boromir akarata nem érvényesülhet akadálytalanul, állandóan falakba ütközik, hisz a többiek nem támogatják elképzeléseit.

Sean Holdja az Oroszlánban található, ez a csillogás vágyát, a szereplés vágyát erősíti. És jól rímel Boromir Oroszlán beütésére is. Pozítiv gondolkodású, erős akaratú, testileg-lelkileg aktív és egészséges érdeklődést mutat minden iránt. Kritikus elme, emiatt vitatkozó, követelező természetűnek is tűnhet. De alapvetően nem romboló, hanem építő hajlamú.
Hold-Neptun kvadrátja segíti annak átélésében, hogy Boromir hamar elveszíti érzelmi támaszt adó édesanyját. Vénusza az Ikrekben viszont a flörtölésre való hajlamát erősíti fel, ám Jupitere opponálja a Vénuszát (nem véletlen, hogy már 2x is elvált!).
Sean Merkúrja is a Kosban van, ez időnként erőteljes kommunikációra készteti (ez Boromir kifakadásaiban is tetten érhető), kedveli a nyers ugratásokat.

"Sean Bean és én folyton ugrattuk a tündéket és ők is ugrattak minket. Azt mondták, mi koszosak és büdösek vagyunk, meg kevésbé intelligensek és elegánsak, ami valószinükleg igaz is. Mi így kommentáltuk a hiúságukat: 'Nos, ha végeztetek a körmeitekkel, szólok, hogy megtámadtak minket."(Viggo Mortensen)

"- Felvétre felkészülni
Viggo Mortensen: - Épp most készülődik!!
Sean Bean:- Sajnálom, készülődik.
Orlando Bloom:- Koncentrálni próbálok és megérteni a szándékaimat. Ti ezen ugye, nem gondolkoztok?!
Sean Bean: - Pózol!
Viggo Mortensen: - Jó kiállású tünde, igaz?
Orlando Bloom: - Rendszeresen ugratjuk egymást...Folyamatosan gúnyolódnak! De csak mert ők nem bánnak olyan jól az íjjal, mint én. [nevet]" (werkfilm a forgatásról)


Sean Jupitere és Szaturnusza nagyon erős, hisz uralkodó jegyükben állnak, ez a sorsszerűséget mutatja. Bak Szaturnusza az ambiciót, fegyelmet és kitartást erősíti jellemében, ez lehet Nyilas Jupiterével jelzett szerencséjének kovácsa. Holdja-Jupitere-Merkúrja nagy trigonban állnak, ez is sikereket hoz, és kellemes társaságbeli emberré teszi. Érdekes módon, előlegezve a filmbeli történéseket, Sean az életben pont Viggóval értette meg legjobban magát, habár a filmben csak a végén kerülnek közel egymáshoz.

"Életünkből egy egész évet töltöttünk együtt.Megtanultunk társasági életet élni és elfogadni más, különböző háttérrel jött embereket, ahogy ezt a Szövetségben is tettük, a filmben. Együtt jártunk szórakozni, aztán a hobbitok elmentek biliárdozni. Ha nem az összes sráccal mentem a Szövetségből, akkor Viggo Mortensennel. Elmondható, hogy ő volt a legjobb barátom a film alatt." (Sean Bean)

"Sean Bean egy igazi 'bajtárs' a történetben. De színészként és emberként is a legértékesebb szövetségesem volt." (Viggo Mortensen)

Sean erősen kardinális, tüzes jellegű alkata jól illik az általa megformált szerephez. Plútó-Mars szextilje, Nap-Plútó trigonja segít a hiányzó marsikusság pótlásában, bár a végletességet is felerősíti jellemében.

"Nagyon sok energiát kiszívtak belőled, mind fizikailag, mind lelkileg. Főleg fizikailag. Küzdöttünk hóval és jéghideg vízzel télen és forrósággal nyáron, mindig nehéz felszerelést viselve, cipelve a kardot és pajzsot a hosszú csatajelenetek alatt. Felélted az adrenalint."(Sean Bean)

"...azt hiszem,hogy a teljes izgatottság és az a borzongás, hogy részese vagy egy ilyen dolognak, segített át azokon a napokon, amikor fáradt voltam. Csak utólag, mikor befejeztem és hazamentem Angliába, ütött mellbe a dolog, és éreztem meg, mennyire kimerültem." (Sean Bean)

Seannak Boromir jellemétől eltérő érzékenysége és sokoldalúsága elmélyíti, többletdimenziót ad az általa játszott karakternek. Amúgyis erős, sok szállal átszőtt képlete van, az éltala a filmben játszott karaktertől eltérően sok minden érdekli, erős fantáziája van..

"Három hónappal a többiek előtt hagytam el a forgatás helyszínét, ami furcsa volt. Velük akartam lenni a fantáziavilágban és nem közlekedési dugóba ragadva Angliában. Nagyon csalódott voltam akkor." (Sean Bean)


[Források: l. A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 1.]

Utoljára frissítve: csütörtök, 01 augusztus 2019 09:56

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére