A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai elemzése 1.- Frodó

Mit szimbolizálnak a karakterek?


Elöször is vegyük a Gyűrűhordozót, Zsákos Frodót.

Zsákos Frodó hobbit, Megye-lakó, Gyűrűhordozó, tündebarát, hős. Zsákos Drogó és Borbak primula fia. Született Hk.2968-ban. 2980-ban, szülei halála után rokonához, Bilbóhoz került. 3001-ben, mikor Bilbó elhagyta a Megyét, örökölte nagybátyja minden vagyonát, beleértve Zsáklakot és az Egy Gyűrűt is. 3018-ban - Gandalf tanácsára Alagi néven - Völgyzugolyba ment hű szolgájával, Samuval, és rokonaival, Trufával és Pippinnel, hogy elkerülje az utána szaglászó nazgúlokat. Útközben találkozott Aragornnal, Bríben, Széltetőn pedig majdnem megölte őt a nazgúlok ura.
Völgyzugolyban önként jelentkezett a Végzet-hegyi küldetésre. Izgalmas kalandokat követően, Samuval eljutott a Végzet hegyére, de az utolsó pillanatban mégis magának akarta volna a Gyűrűt. Ám az őket követő Gollam leharapta a gyűrűsujját, és a Gyűrűvel együtt beleesett a Végzet-katlanba, így Frodó mégis teljesíthette a küldetését.
A Gyűrű Háború után egy ideig (3019 novemberétől 3020 közepéig) Nagyüreg ispánja volt a Megyében. Ám nem házasodott meg, így családja sem lett. Mivel lelkileg és testileg annyira elgyötört volt ( a Boszorkányúr tőre okozta soha nem gyógyuló seb, a Banyapók szúrása stb.), hogy a Gyűrűhordozók (Elrond, Galadriel, Gandalf) utolsó csapatával ő is átkelt a Tengeren Nyugathonba. Mindenét szeretett szolgájára és barátjára hagyta, Csavardi Samura. Előtte még a Piros Könyvben leírta a Gyűrű Háború történetét.
Ő már a Gyűrű Háború előtt is sokkal komolyabb és értelmesebb volt, mint a többi hobbit, és mindig is vonzotta az újdonság. A Gyűrű aránylag csekély hatást gyakorolt rá, bár Bilbóhoz hasonlóan ő is lassan öregedett utána. Szokatlanul hamar tanult idegen nyelveket: ismerte a sindát és a quenyát is kicsit. Nagyon kevés vele egykorú barátja volt, Bilbóhoz állt közel, meg Trufáékhoz.
Gyűrűőrzőnek, és Kilencujjúnak is nevezték.


Frodó a hobbitok népéhez tartozik, akiket félszerzeteknek is hívnak.

"Aprónépek, a te szemedben gyermekek." (Aragorn Éomernek a filmben)

Játékos, vidám, gondtalan népek, akik teljesen elmerülnek a földjeik művelésében és a külvilágról tudomást sem vesznek.

"A hobbitoknak csekély jelentőséget tulajdonítanak, hisz hős harcosokként sem híresek és túlzottan bölcsnek se számítanak. Ami azt illeti, bizonyos személyek véleménye szerint a hobbitok igazi szenvedélye az evés. Ez a megfigyelés igen méltánytalan, hiszen élénk érdeklődés alakult ki bennük a serfőzés és a pipafű szívás iránt is. Ám a szívünknek mégis a béke és a nyugalom, s a jól művelt föld a legkedvesebb. Mert mindnyájan szeretünk mindent ami megterem...Így zajlik az élet a Megyében, telve jövés-menéssel és lassan beköszönő változásokkal. Ha egyáltalán változik valami. Mert a Megyében tartósak a dolgok, Egyik generációról a másikra szállnak." (Bilbó a filmben)

A hobbitok egyértelműen a BIKA jegyhez sorolhatók: alapvetően nyugodt, tulajdonukhoz, földjükhöz ragaszkodó, földművelő, állattenyésztő nép, akik vidékies környezetben élnek, városaik egyáltalán nincsenek, erős bennük a családi, rokoni érzet. Nem szeretik a kalandokat, izgalmakat, a változásokat. Viszont erős bennük a BIKA-jegy megőrzésre, megtartásra való hajlama. A fikció szerint tulajdonképpen a Nyugatvégi Piros könyvet is ők őrzik meg generációról generációra, amely végül is a Gyűrűk Ura regény forrásaként szolgált.

Frodó ehhez képest eleve kicsit más, kicsit különcebb, a megszokottól eltérő közegből indul. Szülei korán meghaltak, s nagybátyja neveli, Zsákos Bilbó, ki maga is különc hírében áll. (L. A babó c. könyv). Frodó képzeletét már gyerekkorában felgyújtja Bilbó kalandjainak története, és arról álmodozik, hogy egyszer ő is elindulhasson a maga kalandjára.

"Egész gyerekkoromban úgy tettem, mintha máshol lennék. Úton veled, az egyik kalandon." (Frodó a filmben)

Ezen szempontok alapján Frodót mindenképp a VÍZÖNTŐ jegyhez sorolnám: alapvető jellemzői a játékosság, függetlenség, nem szokványos viselkedés és gondolatok. De mi a helyzet a VÍZÖNTŐ szociális oldalával? Mikor Frodó örökségként megkapja Bilbótól a Gyűrűt, majd Gandalf figyelmeztetésére elindul a Megyéből, habár ezt elöször még fel sem fogja, de küldetése a leghatalmasabb áldozat minden teremtett lény érdekében. Tehár nem önös érdekből viszi magával a Gyűrűt, és távol áll tőle a hatalomvágy. Ezért is bír aránylag sokáig ellenállni a Gyűrű varázserejének. Amit ő tesz, azt a közösségért teszi, egy szent cél érdekében (nem azért, hogy kincseket találjon, mint Bilbó). Másik jellemzője pedig a barátság. Frodót végig elkíséri önfeláldozó barátja Samu, és ezzel a VÍZÖNTŐ ezen oldalát is hangsúlyossá teszi.
Azonban a VÍZÖNTŐ minden különcködése ellenére szilárd (fix) jegy.. Ez adja Frodónak a kitartást, amivel végül kínkeservesen eljuk a Végzet hegyére. És ott az utolsó pillanatban kísérti meg ellenpólusa, az OROSZLÁN mentalitása, hogy ő legyen "a világ ura".

"Hát megérkeztem - mondta. - De most mégsem azt teszem, amiért idejöttem. Mert nem akarom. A Gyűrű az enyém."(Frodó a könyvben)

Ám ez csak egy pillanatig tart, mivel végül is a rossz szelleme, Gollam, akaratán kívül segít abban,hogy a Gyűrű megsemmisüljön. És ezek után Frodó visszatér a világba, a saját világába (a Megyébe), de tipikus VÍZÖNTŐKÉNT már soha többet nem tudja igazán jól érezni magát ebben a világban.

"Meg akartuk menteni a Megyét, Samu. És sikerült is megmentenünk.De nem nekem."(Frodó a filmben)

Frodó immár végérvényesen kilóg, nem tud beilleszkedni az ő jegyével kvadrátos, BIKA jellegű társadalomba. Igy végül is elhajózik Nyugatra a tünde Gyűrűhordozókkal.

Most olvastam olyan véleményt is, miszerint Frodó RÁK analógiákat hordozna (l. Kövesi Péter: A Gyűrűk Ura/ Elixir magazin 2004.febr.). Ez a vélekedés a fentiek értelmében eléggé támadható, mivel Frodónak nincs és nem is lesz családja (ezzel már ellentmond a RÁK archetípusának). Életében, küldetésében sokkal meghatározóbb a barátok jelenléte (Trufa, Pippin, Samu és a nem hobbit karakterek is), ami megint inkább a VÍZÖNTŐRE utal. Frodó sosem törődik hétköznapi, gyakorlati kérdésekkel, pl. hol alszunk, mit eszünk, mit iszunk, hogy jutunk haza? Ezekről mind-mind Samu gondoskodik számára, aki így inkább megtestesíti a RÁK gondoskodó archetípusát, mint az a későbbiekben kifejtem. Frodó szilárd, hogy ne mondjam, makacs a küldetés kérdésében is, ha egyszer valamit fejébe vett, azt ki nem veri onnan senki., l. a VÍZÖNTŐ = szilárd levegő, azaz hajlamos belemerevedni a gondolkodásba.
És az, hogy eleve első szóra hajlandó elindulni a bizonytalanba: melyik RÁK jegyű lény tenné ezt meg? A RÁK előre gondolkodik, kérdezősködik a feltételekről, és hogy lesz-e elég puha ágy útközben, meg különben is nem túl kockázatos ez az egész? A VÍZÖNTŐNEK viszont lételeme a vándorlás, a szabadság.
Ezért ahogy megfigyelhetjük, Frodó nagyon hamar egyedül marad a küldetésben, leszámítva Samut, akit viszont szintén többször el akar küldeni maga mellől. Ebben a VÍZÖNTŐ magányos, független oldala nyilvánul meg. Az, hogy végül Samu vele marad, és segíti a végig, inkább Samun múlik, mint Frodón. Tehát igazából Samu ragaszkodik inkább. Frodó egyedül is el lenne -legalábbis így hiszi.
Aztán amikor végre minden visszarendeződhetne a megszokott kerékvágásba a történet végén, Frodó az aki nem találja a helyét és inkább új bizonytalan útra indul a tündékkel, mintsem hogy otthon maradjon, családja vagy rokonai körében, mint Samu.

"Hogyan veszi fel újra az ember az élet fonalát? Hogyan folytatja, ha a szíve mélyén kezdi megérteni: nincs visszaút?" (Frodó a filmben)

Talán ezt a világból való elvágyódást szimbolizálhatja, a HALAK jegye is, hisz van aki szerint ez a jegy is megjelenik Frodó alkatában és sorsában. Tulajdonképpen igazat adhatunk ennek az értelmezésnek is, hisz ha tengelyekben gondolkodunk (mint a továbbiakban is), láthatjuk, hogy ahogy a VÍZÖNTŐBŐL az OROSZLÁNBA sem jut el Frodó, úgy a HALAKBÓL sem a SZŰZBE, azaz a végtelen káosz és az Én feloldódása után már igazából sosem talál vissza a rendezett hétköznapiságba, a mindennapiságba.

"Csupasz vagyok a sötétben...már egy fátyol sincs köztem és a tűzgolyó között...már ébren is csak Őt látom...!"(Frodó Samunak a Végzet-hegy lejtőjén - a filmben)

A Symbolon kártyában is az utolsó kártya a VÍZÖNTŐ/HALAK kártya, amelynek a Grál keresése a neve, más néven az üdvözülés keresése, az örök keresés. Ez az egyetlen kártya amelyen nem szerepel személy. Itt a szubjektivítás már hallgatásra kényszerül és meg kell hajolnia a magasabb hatalom előtt, ahova emberi eszközökkel nem jutunk el soha. Ez az út kivezet evilágból. Ezt a területet pszichológiai fogalommal az objektív tudattalan névvel illethetnénk, mely az archetípus legmélyét jelenti. Aki itt felkészületlenül túl mélyre hatol, az menthetetlenül elvész. Az eredendő ősok, a kezdetek kezdetének szakadékába kerül, és ezekkel az erőkkel sem játszadozni nem lehet, sem uralni őket. Akik mégis eljutottak egészen odáig, azok soha többet nem voltak képesek visszatérni onnan. A "morbus sacer", a szent betegség ez, amit az istenek küldtek és gyógyítása szintén csakis az ő feladatuk (l. Frodó soha be nem gyógyuló sebe).Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?


Frodó (Elijah Wood)

Elijah fiatalon (18 évesen) került a forgatásra, és itt ért felnőtté. Ez jól látszik az általa játszott karakteren, ahogy eljut az ugribugri bolondozó fiútól (l. jelenet a Zöld Sárkányban), a Végzet Hegyét megjárt, lélekben elkínzott lényig.
Elijah kiválóan tudta érzékeltetni karakterét a fentiek értelmében, mivel ő maga is VÍZÖNTŐ Napú. A tágranyílt szemű csodálkozóan naiv idealista is ő, meg a kirekesztődő különc is a végén.

"Ameddig csak elképzeli az ember egész más...Végiggondolod és rávágod, hogy meg tudod csinálni. Egy 15 hónapos forgatás, 3 film, hajnali 5 óra, mindennap ugyanazok az arcok... Igen, ez nagy kaland! Megtudom csinálni! De valóság és a képzelet nem teljesen fedi egymást." (Elijah Wood)

De a Vízöntő nemcsak a kalandvágyat erősíti fel, hanem a barátság, bajtársiasság szükségességét is hangsúlyozza:

"A szövetség valósággá vált. Életünk talán legjobb barátságai köttettek. Hullámhegyeket - és völgyeket jártunk meg együtt egy emberként." (Elijah Wood)

Skorpió Holdja abban van segítségére, hogy át tudja élni és hitelesen visszaadni a poklokat megjárt ember érzéseit.

"Sokkal inkább bámulatos volt mint nehéz. Pedig tulajdonképpen ez volt az egyik legnehezebb időszak bármelyikünk életében. Soha életemben nem éreztem ilyen fáradtnak magam, és a dolgok amiket elvártak tőlünk állandóan - fizikailag, lelkileg érzelmileg - tényleg szélsőségesek voltak. De a nap végére nem számított, mert olyan izgatottak voltunk amiatt, aminek a részesei voltunk." (Elijah Wood)

Bak Vénusza az emberi kapcsolatokban való kitartást és hűséget hitelesíti. Mérleg Szaturnusz-Jupiter együttállása az erkölcsi érzés és a sorsszerűség hangsúlyozását. Vízöntő Marsa a szívós kitartást, a makacsságot erősíti fel.

"Nagyon, szokatlanul koncentrált volt, profi és érett. Elvégre gyerekkora óta filmezett."(Viggo Mortensen)

Végül kapott egy nagy ajándékot is a film készítőitől elismerésként:

"...Új-Zélandra mentem vissza tavaly...meglátogattam Petert[Peter Jackson] és Frant [Fran Wlash] a vágószobában, ahol a végső simításokat végezték a filmen, és ők megleptek egy ajándékkal. Egy doboz volt benne, ez a gyönyörű fadoboz. Felnyitottam és egy erszény volt benne az Egy Gyűrűvel a láncán. Szóval igen. Enyém az Egy Gyűrű, ami csodálatos." (Elijah Wood)

Felhasznált források

A csillagfejtés könyve / Baktay Ervin . - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1989.


Az élet célja : az IC-MC tengely és az élet értelme a horoszkópban / Brigitte Hamann . - Budapest : Bioenergetic Kft., 2003.


A Gyűrűk Ura I-III. / J.R.R. Tolkien . - Budapest : Árkádia, 1990.


A Gyűrűk Ura [filmtrilógia] / [rendezte] Peter Jackson; [forgatókönyv] Philippa Boyens, Peter Jackson, Fran Walsh. - [?] : New Line Cinema, 2001, 2002, 2003.


A Gyűrűk Ura : a Gyűrű Szövetsége : bővített extra változat [DVD] / [rendezte] Peter Jackson . - [?] : New Line Cinema, 2002.


A Gyűrűk Ura : a két torony : bővített extra változat [DVD] / [rendezte] Peter Jackson . - [?] : New Line Cinema, 2003.


A Gyűrűk Ura : a király visszatér = Beyond the movie [DVD] / [kiadja a] National Geographic . - 2003.


A Gyűrűk Ura filozófiája / Gregory Bassham, Eric Bronson . - Budapest : Bestline [Édesvíz K.], 2004.


A szereplők szövetsége = The Fellowship of the Cast [dok.film] / In: A Gyűrűk Ura : A Gyűrű Szövetsége : bővített extra változat [DVD].


A Szövetség naplója = The Fellowship Diary [elektr.dok.] / [összeáll.] Jas ; [ford.] Penngaladiel . - [forrás] http://orlandomultimedia.net/diary/fellowship_diary800.html


Egy nap a hobbitok életében = [dok.film] / In: A Gyűrűk Ura : A Gyűrű Szövetsége : bővített extra változat [DVD].


Holdvarázs : miként befolyásolják a hold fázisai életünket, kapcsolatainkat és vállalkozásainkat / Lori Reid . - Budapest : Magyar Könyvklub, 1999.


Kamerák Középföldén = Cameras in the Middle-Earth [dok.film] / In: A Gyűrűk Ura : A Gyűrű Szövetsége : bővített extra változat [DVD].


Symbolon / Peter Orban, Thea Weller, Ingrid Zinnel . - Budapest: Bioenergetic, 1997.


Tolkien enciklopédia : enciklopédia A-tól Z-ig / Robert Foster . - Szeged : Szukits Kvk., 2002.

Utoljára frissítve: csütörtök, 01 augusztus 2019 09:53

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Alkategóriák

Bejelentkezés

Keresés

SSL Security
Comodo SSL Certificate

Vissza a lap tetejére